แพทย์จับหลินฮุ่ย ตรวจสุขภาพพบแท้งไม่อันตราย

Home / ข่าวทั่วไป / แพทย์จับหลินฮุ่ย ตรวจสุขภาพพบแท้งไม่อันตราย

สัตวแพทย์ตรวจสุขภาพ หลินฮุ่ย ชี้ แท้ง แต่ไม่มีสิ่งบ่งชี้อันตราย สุขภาพโดยรวมดี จับตาตกไข่อีกรอบ

518247-01

น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์วิจัยและการศึกษา องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานผสมพันธุ์โครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้าในประเทศไทย สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ก่อนปล่อยออกส่วนจัดแสดงก็ได้ตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปีและทำอัลตร้าซาวด์พบว่าที่เคยเห็นตัวอ่อนในมดลูกก็ได้ยุบลงเป็นปกติ ไม่มีสิ่งบ่งชี้ถึงอันตรายจากการแท้งลูกครั้งนี้ รวมทั้งการติดเชื้อ แต่ก็ไม่ปรากฏ โดยรวมสุขภาพทั่วไปดี และมีความสุขกับการใช้ชีวิตปกติดีมาก แต่ไม่สามารถยืนยันว่า หลินฮุ่ย จะมีการตกไข่ เมื่อใดเนื่องจากแพนด้าไม่สามารถคาดการณ์ได้ ต้องดูความพร้อมจริงๆ และจากการแท้ง ก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นตัวได้นานหรือไม่แต่เชื่อว่าจะอยู่ในห้วง 12 เดือน

ด้าน รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน ผู้เชี่ยวชาญจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตรวจสุขภาพฟันได้กล่าวว่า ทั้ง ช่วงช่วง และหลินฮุ่ย มีสุขภาพช่องปากที่ดี สะอาด มีการดูแลที่ดี

518247-02