ในหลวงเสด็จโครง การชั่งหัวมันเพชรบุรีทรงป้อนนมให้ลูกวัว

Home / ข่าวทั่วไป / ในหลวงเสด็จโครง การชั่งหัวมันเพชรบุรีทรงป้อนนมให้ลูกวัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเลี้ยงโคนม ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์

520569-02

เวลา 16.44 น.ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรโรงเลี้ยงโคนม ซึ่งดำเนินงานสนองพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรที่สนใจ ปัจจุบันมีโคนม รวม 29 ตัว ประกอบด้วย โคนมรีด จำนวน 9 ตัว เป็นโคพันธุ์โฮล์สไตน์ฟรีเชียน มีโคท้อง 10 ตัว โคเล็กและโครุ่น อีก 10 ตัว โอกาสนี้ ทรงป้อนนมโคแก่ลูกโคเพศเมีย อายุ 2 เดือน จำนวน 2 ตัว ซึ่งเกษตรกรโคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อใช้ทดแทนฝูงต่อไป

พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรการเจริญเติบโตของโคเพศผู้ อายุ 4 เดือน ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “น้องตุ่ม” เป็นลูกโค พันธุ์โฮล์สไตน์ฟรีเชียน  หรือพันธุ์ขาว-ดำ / แม่พันธุ์ชื่อใบบัว ผสมกับเชื้อพ่อพันธุ์โฮล์สไตน์ฟรีเชียน-มาดาวี คลอดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ขณะนี้มีการเจริญเติบโตแข็งแรงดี มีน้ำหนักตัว 120 กิโลกรัม ในระยะแรกหลังคลอดให้น้ำนมโคเป็นอาหาร เมื่ออายุครบ 3 เดือน จะให้หญ้า อาหารสำเร็จรูปและข้าวโพด เป็นอาหาร เมื่ออายุครบ 6 เดือน จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย สำหรับการรีดนมโคจากแม่วัว ทั้ง 9 ตัว จะใช้เครี่องรีดระบบถังรีด  ทำการรีดวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและเย็น ได้ปริมาณน้ำนม 150 กิโลกรัมต่อวัน ส่งน้ำนมดิบไปยังสหกรณ์โคนมชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการชั่วหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นโครงการทดลอง และส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจแก่เกษตรกร สำหรับการเลี้ยงโคนม ตามพระราชดำรินี้ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2553 โดยนำโคนมปลดระวางจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จำนวน 14 ตัว มาเลี้ยงเพื่อเป็นศูนย์สาธิตการเลี้ยงโคนมให้กับชาวจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโรงโคนม ครั้งที่ผ่านมา ได้พระราชทานพระราชดำริถึงเรื่องสุขภาพโค ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับลักษณะพันธุ์หญ้าที่โคกิน โดยทางโรงโคนม นี้ได้เลือกหญ้าพันธุ์แพงโกล่า เป็นอาหารสำหรับโคทั้ง 29 ตัว เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนสูง เป็นพืชอาหารสัตว์ชั้นดีสำหรับโค ดำเนินการปลูกในพื้นที่ฟาร์มและปล่อยให้โคกินเองตามธรรมชาติและให้หญ้าแห้งเสริมเล็กน้อย ซึ่งการกินหญ้าสดส่งผลให้สุขภาพของโคแข็งแรงดี

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการแห่งนี้แล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 7 พฤศจิกายน และ 15 ธันวาคม 2556 กับวันที่ 1 มกราคม 2557 และในครั้งนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักของโครงการฯ ที่มีเกษตรกรผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสัตวศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เข้ามาฝึกงานการเลี้ยงโคนมกับทางโครงการฯ ด้วย

 ขอบคุณภาพ : ฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ กองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง