มติผู้ตรวจการฯ ยื่นศาลรธน.ตีความ เลือกตั้ง 2 กพ. เป็นโมฆะ

Home / ข่าวทั่วไป / มติผู้ตรวจการฯ ยื่นศาลรธน.ตีความ เลือกตั้ง 2 กพ. เป็นโมฆะ

มติผู้ตรวจการฯ ยื่นศาลรธน.ตีความ เลือกตั้ง 2 กพ. เป็นโมฆะ เหตุขัดรัฐธรรมนูญ ไม่เที่ยงธรรม ขัดหลักเสมอภาค ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้ (7 มี.ค. 57) ที่ประชุมได้มีมติ ให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยปมเลือกตั้ง 2ก.พ.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้มีการเพิกถอนผลการเลือก พร้อมทั้งให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่

ผู้ตรวจการแผ่นดิน, เลือกตั้ง 2ก.พ., ข่าวเลือกตั้ง, เลือกตั้งโมฆะ

ภายหลังอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบ ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ได้ดำเนินการเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ไม่เที่ยงธรรม ขัดกับหลักความเสมอภาค

โดยคำร้องของอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่ยื่นมาให้สำนักผู้ตรวจการฯ ตรวจสอบ ได้หยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาประกอบโยงกับข้อกฎหมายให้เห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่

1.ยังมีอีก 28 เขตที่ยังไม่สามารถจัดการเลือกได้
2.การเปิดรับสมัครไม่ได้ จากอุปสรรคที่มีเหตุวุ่นวายต่างๆ เกิดขึ้น
3.ในระหว่างมี พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ยังได้มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
4.มีการเปิดเผยผลการนับคะแนนบางหน่วยเลือกตั้งไปก่อน ซึ่งอาจเป็นการชี้นำ
และ 5.การนับคะแนนการเลือกตั้งล่วงหน้าต้องเสร็จสิ้นก่อนการนับคะแนนในวันเลือกตั้ง

ดังนั้นทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงเห็นสมควรที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้การเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. เป็นโมฆะดังกล่าว

MThai News