ศรีสุข จันทรางศุ อดีตปลัดคค. ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 70 ปี

Home / ข่าวทั่วไป / ศรีสุข จันทรางศุ อดีตปลัดคค. ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 70 ปี

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อค่ำวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา นายศรีสุข จันทรางศุ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว หลังรักษาตัวจากอาการป่วยโรคมะเร็งมาระยะหนึ่ง สิริรวมอายุ 70 ปี

Image.aspx

สำหรับ นายศรีสุข จันทรางศุ เกิดวันที่ 14 มกราคม 2487 เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมในปี 2543 สมัยรัฐบาลทักษิณ ทั้งยังเป็นอดีตประธานบอร์ดบริษัทท่าอากาศยานไทย และอดีตประธานบอร์ดบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ แห่งใหม่ (บทม.) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการก่อสร้าง และการบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (หนองงูเห่า)

หลังเกษียณอายุราชการ นายศรีสุขยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ในช่วงที่นายโสภณ ซารัมย์ นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แต่งตั้งนายศรีสุขเป็นประธานคณะทำงานฟื้นฟูพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางอากาศ นอกจากนี้นายศรีสุขยังเป็นผู้ผลักดันให้ นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ได้ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมอีกด้วย

MThai News