บก.จร.แจ้งพระนครเหนือมีสอบตรงขอเลี่ยง

Home / ข่าวทั่วไป / บก.จร.แจ้งพระนครเหนือมีสอบตรงขอเลี่ยง
บก.จร. แจ้งวันที่ 19-20 มี.ค. มีสอบตรง ที่เทคโนพระนครเหนือ คนสอบ 4 หมื่น ขอให้เลี่ยงเส้นทาง
524207-01

บก.จร. แจ้งประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. จัดสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้เข้าสอบประมาณ 40,000 คน สนามสอบที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และ วิทยาลัยพระรามหกเทคโนโลยี แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพิบูลสงคราม