ต้องอ่าน!! 7 ข้อแนะนำจาก สพฉ. ช่วยลดอุบัติเหตุสงกรานต์นี้

Home / ข่าวทั่วไป / ต้องอ่าน!! 7 ข้อแนะนำจาก สพฉ. ช่วยลดอุบัติเหตุสงกรานต์นี้

สพฉ. เผย เมาแล้วขับ ประสบอุบัติเหตุสูงสุด ช่วงสงกรานต์มีมากถึง 4 เท่า แนะประชาชน ยึดหลัก 7 ข้อ ลดอุบัติเหตุ เปิดสายด่วน 1669 แจ้งอุบัติเหตุ 24 ช.ม.

13-2

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า จากสถิติขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติยานยนต์มากเป็นอันดับ 2 คือ มีอัตราการเสียชีวิต 44 คนต่อประชากร 100,000 คน

ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลถือเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นกว่า 4 เท่า ซึ่งจากสถิติเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตรายในปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งสิ้น 23,739 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกกันน็อค และขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด

ทั้งนี้อุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.78 รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 31.1 ภาคเหนือ ร้อยละ 24.57 และภาคใต้ร้อยละ 12.56 และเกิดในช่วงเวลา 16.00 น.มากที่สุด

สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของประชาชนเอง จะต้องยึดหลักปฏิบัติ 7 ข้อ คือ 1.เมาไม่ขับ 2.งดขับรถเร็ว 3.สวมหมวกนิรภัย 4.คาดเข็มขัดทุกที่นั่ง 5.ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด อย่าขับรถเร็ว ฝ่าไฟแดงและย้อนศร

และต้องระมัดระวังในการเปลี่ยนเลนกะทันหัน ไม่ชับรถกระชั้นชิดคันหน้ามากเกินไป 6.หากต้องขับรถในระยะทางไกลเกินกว่า 200 กิโลเมตร ควรหยุดพักเป็นระยะ 7.มีสติและสมาธิในการขับรถ งดการใช้โทรศัพท์เด็ดขาด หากพบเห็นหรือเกิดอุบัติเหตุสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1669

ส่วนการเตรียมความพร้อมของ สพฉ.นั้นได้มีการประสานความพร้อม 24 ชั่วโมงในส่วนของรถพยาบาลฉุกเฉินจะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินและไซเรนโดยไม่จำเป็น ขับขี่ด้วยความเร็วตามที่มาตรฐานกำหนด คือ ไม่เกิน90 กม./ชม. และเมื่อขับผ่านทางแยก จะต้องไม่ใช้ความเร็วเกิน กม. กำหนด เช่นกัน

MThai News