แพทย์เผย ฆ่าพ่อแม่ เป็นอาการทางจิต

Home / ข่าวทั่วไป / แพทย์เผย ฆ่าพ่อแม่ เป็นอาการทางจิต

กรมสุขภาพจิต เผย ข้อมูลต่างประเทศ ฆ่าพ่อแม่ มีอาการทางจิต แนะ ครอบครัว ด่านสำคัญยับยั้งความรุนแรง

529818-01

น.พ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึง กรณีข่าวการฆ่ายกครัว พ่อ แม่ และพี่ หรือน้อง ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงเดือนเดียวถึง 2 กรณี ดังนั้นจึงคำถามที่ตามมาว่า เกิดอะไรขึ้นกับสถาบันครอบครัว ทั้งนี้ ในต่างประเทศได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าบุพการีหรือบิดามารดา ว่า ผู้กระทำมักมีอาการทางจิตเวช ที่พบบ่อย ได้แก่ ซึมเศร้า อารมณ์สองขั้ว เกเรต่อต้าน และอาจพบการใช้สารเสพติด ร่วมด้วยได้ จะพบว่าผู้กระทำหรือบุคคลที่อายุมากกว่า 18 ปี

มูลเหตุจูงใจในการกระทำจะสัมพันธ์กับอาการทางจิต ขณะที่ บุคคลอายุน้อยกว่า 18 ปี มูลเหตุจูงใจในการกระทำจะสัมพันธ์กับการถูกทารุณกรรมในวัยเด็ก อาจเป็นไปได้ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ถูกส่งมาประเมินสภาพจิตเนื่องจากไม่มีเหตุที่ทำให้เชื่อได้ว่ามีความผิดปกติทางจิตตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 14 โดยการให้การช่วยเหลือทางจิตสังคมในเด็กที่ถูกทารุณกรรมและการป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจึงมีความสำคัญยิ่ง

และเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต น.พ.เจษฎา ได้ให้ข้อแนะนำ ว่า ครอบครัวควรสร้างความรักความผูกพันกันให้มากขึ้น // ครอบครัวต้องไม่ใช้ความรุนแรง // พ่อแม่ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี หรือ เป็น ซูเปอร์โมเดล (Super model) ให้กับลูก // ครอบครัวควรมีการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ และ พ่อแม่ต้องรู้จักการจัดการความเครียดของตนเอง

ส่วนวิธีสังเกตพฤติกรรมลูก ๆ ว่า ให้สังเกตจากพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เช่น มีความก้าวร้าวรุนแรง แยกตัว ไม่พูดไม่จา มีท่าทางโกรธเคือง ติดยาเสพติด หรือคบเพื่อนที่ติดยา ซึ่งควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยเร็ว และที่สำคัญ ในครอบครัวไม่ควรมีหรือสะสมอาวุธที่วัยรุ่นสามารถหยิบใช้ได้สะดวก ทั้งนี้ สามารถขอรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ได้ที่สายด่วน 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง