สั่งปลด ผู้อำนวยการ รฟท. แอร์พอร์ตลิงก์ ขาดคุณสมบัติ

Home / ข่าวทั่วไป / สั่งปลด ผู้อำนวยการ รฟท. แอร์พอร์ตลิงก์ ขาดคุณสมบัติ

รายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุมกรรมการ (บอร์ด) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ มีมติเป็นเอกฉันท์ปลดนายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา จาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ฉบับวันที่ 16 ตุลาคม 2555

13700023062270

ทั้งนี้นายพีรกันต์ไม่ได้เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารเอกชนและองค์กรดังกล่าว (องค์กรเดียว) จะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี โดยให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงและพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ในวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 18.00 น.

โดยทางคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้ พล.อ.อ.คำรบ ลียะวนิช ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทแทนนับจากวันนี้เป็นต้นไป

MThai News