ยกย่องอดีตภริยารัฐบุรุษ-องคมนตรี ท่านผู้หญิงบริจาคร่าง อาจารย์ใหญ่

Home / ข่าวทั่วไป / ยกย่องอดีตภริยารัฐบุรุษ-องคมนตรี ท่านผู้หญิงบริจาคร่าง อาจารย์ใหญ่

เร่งแก้วิกฤตขาด”อาจารย์ใหญ่” หมอชูเป็นบุคคลสร้างประโยชน์ให้ประเทศ เผยมีทั้งอดีตภริยารัฐบุรุษ องคมนตรี ท่านผู้หญิง พระชั้นผู้ใหญ่ วอนญาติตัดผม-เล็บใส่โลงสวดแทน แจงไม่รับศพไร้ญาติ-ฆ่าตัวตาย

จากกรณีข่าวเกิดวิกฤต “อาจารย์ใหญ่” ขาดแคลน อันเนื่องมาจากตัวเลขการบริจาคร่างไร้วิญญาณที่พร้อมจะให้นิสิต นักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด รวมทั้งอาจารย์แพทย์ใช้เป็นตำราเรียนเริ่มลดน้อยลงทุกๆ ปี อีกสาเหตุหนึ่งคือเมื่อผู้บริจาคร่างเสียชีวิตแล้ว แต่ญาติแจ้งมายังศูนย์รับบริจาคล่าช้า ส่งผลให้ศพเน่าไม่สามารถนำมาใช้เป็นอาจารย์ใหญ่ได้ ทำให้ร่างอาจารย์ใหญ่ที่บริจาคเข้ามาแต่ละปีมีจำนวนน้อยลงและไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนวิชาแพทย์หลายสถาบันนั้น

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม รศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์การฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผู้ที่อุทิศร่างให้กับสภากาชาดไทยมีทุกสาขาอาชีพ อาทิ อาจารย์แพทย์ พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ นายทหาร-นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ท่านผู้หญิง ภรรยาอดีตรัฐบุรุษ บุคคลเหล่านี้ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เพราะร่างหนึ่งร่างจะสร้างแพทย์อย่างน้อย 6 คน ให้ออกไปทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้เป็นร้อยเป็นพันคน

“การทำความเข้าใจกับญาติของผู้บริจาคร่าง เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่นั้นถือว่าสำคัญ เพราะญาติบางท่านอาจไม่เข้าใจเมื่อผู้บริจาคร่างเสียชีวิตแล้ว แต่ยังไม่มอบร่างให้กับศูนย์รับบริจาคร่างกาย เนื่องจากต้องการขอร่างไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อย่างต่ำประมาณ 3 วัน ทำให้ร่างที่ได้มานั้นมีสภาพไม่สมบูรณ์ต่อการศึกษา ทั้งที่ความจริงญาติสามารถตัดผมและเล็บของผู้ตายไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แทนได้” รศ.นพ.ธันวากล่าว

พ.อ.มานพ ชัยมัติ อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า ผู้ที่อุทิศร่างกายให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะมีหลากหลายกลุ่ม ทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ องคมนตรี นายทหาร นายตำรวจ อาจารย์แพทย์ พระภิกษุสงฆ์ นักการเมือง ตลอดจนประชาชนทั่วไป แต่จะงดรับร่างกรณีที่เป็นศพไร้ญาติ เนื่องจากศพไร้ญาติอาจจะไปก่อเหตุอาชญากรรมหรือมีคดีความติดตัวอยู่ ซึ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายตามมาภายหลัง ส่วนใหญ่ผู้บริจาคจะบอกกันแบบปากต่อปากว่า การบริจาคร่างเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่มีประโยชน์ต่อทางการแพทย์ บางคนได้เห็นภาพนักศึกษาแพทย์เรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่ก็ตัดสินใจบริจาคร่าง นอกจากนี้ยังพบว่ามีบางรายแจ้งความจำนงบริจาคร่างกายแล้วก็ตัดสินใจจะฆ่าตัว ตาย กรณีเช่นนี้ทางคณะฯจะไม่รับร่าง เนื่องจากผิดหลักของการบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ เพราะจะต้องเสียชีวิตตามเหตุแห่งอายุขัย

พ.อ.มานพกล่าวอีกว่า การปฏิบัติกับร่างอาจารย์ใหญ่นั้น คณาจารย์และนักศึกษาจะให้เกียรติและเคารพต่อร่างของอาจารย์ใหญ่เป็นอย่างสูง เพราะร่างของท่านทั้งหลายถือเป็นประโยชน์ต่อการผลิตแพทย์ออกไปดูแลรักษาคนใน สังคมได้อย่างมากมาย ทั้งนี้ร่างของอาจารย์ใหญ่เมื่อใช้ครบหนึ่งปีแล้ว ทางวิทยาลัยฯจะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษจากสำนักพระราชวัง และจะทำหนังสือเชิญญาติเข้าร่วมพิธี โดยญาติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหลักเกณฑ์การบริจาคร่างกายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์นำไปศึกษา หรือที่เรียกว่าเป็น “อาจารย์ใหญ่” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งประเภทการบริจาคร่างกายออกเป็น 3 แบบ คือ 1.บริจาคเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา ระยะที่ใช้ในการเรียน 3 ปี 2.บริจาคเพื่อให้แพทย์เฉพาะทางฝึกผ่าตัด และ 3.บริจาคเพื่อให้ภาควิชาฯ เก็บโครงกระดูกเพื่อการศึกษาตลอดไป ซึ่งการบริจาคเพื่อให้แพทย์เฉพาะทางฝึกผ่าตัดนั้น ร่างผู้บริจาคต้องไม่เคยผ่าตัดบริเวณข้อต่อต่างๆ เมื่อเสียชีวิต ญาติต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ให้มารับศพภายใน 24 ชั่วโมง โดยให้ญาติตัดผม และเล็บของศพใส่โลงเพื่อสวดบำเพ็ญกุศล และห้ามฉีดยากันศพเน่า ซึ่งเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ จะดำเนินการฉีดให้

ทั้งนี้ผู้สนใจบริจาคร่างกายเพื่ออุทิศเป็นอาจารย์ใหญ่ สามารถติดต่อไปยังโรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งได้ดังนี้ โรงพยาบาลศิริราช : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ตึกกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โทร.0-2419-7035 หรือ 0-2411-0241-9 ต่อ 7035 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ติดต่อที่แผนกอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ศาลาฑินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร.0-2256-4628 และ 0-2256-4281 โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.0-2254-5198 หรือ 0-2246-1358-74 ต่อ 4101, 4102 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โทร.0-2260-1532, 0-2260-2234-5 ต่อ 4501 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โทร.0-2246-0066 ต่อ 93606 สำหรับต่างจังหวัดสามารถบริจาคได้ที่โรงเรียนแพทย์ในภูมิภาค

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์

——————————————————————

Mthai SMS news ส่งข่าวด่วนถึงมือคุณ ทันทุกเหตุการณ์ ไม่พลาดทุกข่าวร้อนในรอบวัน
สนใจรับข่าว พิมพ์? MT ส่งไป 4825908 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-1003555