ฮือฮา! ฤาษีจากทั่วโลก แห่ร่วมงานไหว้ครูในไทย

Home / ข่าวทั่วไป / ฮือฮา! ฤาษีจากทั่วโลก แห่ร่วมงานไหว้ครูในไทย

ฮือฮา! ฤาษีจากทั่วโลก แห่ร่วมงานไหว้ครูในไทย ขณะที่สื่อนอกร่วมทำข่าวเพียบ อึ้งโชว์พิธีนั่งในกระทะน้ำมันเดือด นั่งพารามอร์เตอร์บินในอากาศ

ฤาษี, ข่าวฤาษี, ฤาษีมุนีเทพ, ฤาษีเหาะได้

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 57 ที่ผ่านมาได้มีฤาษีจากทั่วโลก อาทิ อินเดีย ลาว กัมพชา สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวันและจีน เดินทางมารวมตัวกันที่อาศรมฤาษีมุนีเทพ ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อร่วมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ และพิธีสถาปนาแต่งตั้งฤาษีมุนีเทพ (อาจารย์ทรัพย์) ขึ้นเป็นผู้สืบทอดประเพณีบวชธรรมฤาษีต่อไป ซึ่งการรวมตัวกันดังกล่าวถือว่าเป็นการรวมตัวฤาษีจากทั่วโลกที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นการรวมตัวอย่างเป็นทางการที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน

ทั้งนี้รายงานได้ระบุต่อว่า นอกจากพิธีสถาปนาแต่งตั้งฤาษีมุนีเทพแล้ว ยังมีการจัดพิธีอื่นๆ อันเป็นมงคลของบรรดาฤาษีรวมอยู่ด้วย แต่ที่ได้รับความสนใจและเกิดเป็นเสียงฮือฮาคือพิธีหุงว่านน้ำมัน 108 ฤาษีนั่งในกระทะน้ำมันเดือด และแสดงฤทธิของเหล่าบรรดาฤาษีด้วยการนั่งพารามอร์เตอร์บินในอากาศ รวมถึงพิธีสวดแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ประสบเหตุเครื่องบิน MH370 ของมาเลเชียตก ที่ได้มีสื่อจากต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำสารคดีเพื่อนำไปเผยแพร่จำนวนมาก

MThai News

ฤาษี, ข่าวฤาษี, ฤาษีมุนีเทพ, ฤาษีเหาะได้