สรุปประกาศของคสช. ทุกฉบับ

Home / ข่าวทั่วไป / สรุปประกาศของคสช. ทุกฉบับ

12 มิ.ย. 57

14.22 น. คสช. ประกาศตั้งกรรมการส่งเสริม SME พล.อ.ประยุทธ์ ประธาน หวังให้มีการทำงานที่เข้มแข็ง และมีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (อ่านต่อ . . .)

09.00 น. คสช.เรียกบุคคลรายงานตัวเพิ่มเติม 12 คน วันนี้ (12 มิ.ย.) เผยส่วนใหญ่เป็นแกนนำ กปปส. ทั้งอิสระ สมชัย, พิภพ ธงไชย (อ่านต่อ …)
………………………………………

9 มิ.ย. 57

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่ง ฉบับที่ 54 และ 55 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ตามลำดับหวังกำกับดูแลความเรียบร้อยเรื่องพลังงาน (อ่านต่อ . . .)

………………………………………..

4 มิ.ย. 57

12.00 น.  คสช.ประกาศเว้นใช้คำสั่งมอบปืน-ระเบิด กับผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อน 29พ.ค.

คสช., รัฐประหาร, ประกาศ ศสช

ตามที่ได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องให้ผู้มีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามนำส่งมอบนั้น เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปโดยเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้

มิให้นำความในคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องให้ผู้มีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามนำส่งมอบ มาใช้บังคับแก่ผู้กระทำความตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ ที่ถูกจับกุมหรือตกเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และอยู่ในระหว่างการสอบสวน หรือระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุด

คสช. เรียก ขรรค์ชัย บุนปาน-บรรณพจน์ ดามาพงษ์ รายงานตัวเพิ่มวันนี้ (4 มิ.ย.)

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีประกาศฉบับที่ 46 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 (อ่านต่อ . . .)

………………………………………….

31 พ.ค. 57

ห้ามสนับสนุนชุมนุมทางการเมือง ฝ่าฝืน ดำเนินคดี ริบทรัพย์ ทันที

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 49/2557 เรื่อง ห้ามสนับสนุนชุมนุมทางการเมือง ตามที่ได้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 7/2557 เรื่องการห้ามชุมนุมทางการเมือง โดยกำหนดห้ามมิให้มีการมั่วสุม หรือชุมนุมทางการเมืองณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวน 5 คนขึ้นไป เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศดังนี้

โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลชุมนุมทางการเมืองฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้างต้น โดยมีบุคลกระทำการอันเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกกับผู้กระทำความผิด โดยการอนุญาตให้ใช้สถานที่ หรือ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการชุมนุมทางการเมือง หรือการกระทำอื่นๆ ให้ผู้กระทำการในลักษณะดังกล่าว ระงับ หรือยุติการกระทำทันที หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี ริบทรัพย์ ทันที

………………………………………….

30 พ.ค. 57

ประกาศฉบับ 37 คสช. (เพิ่มเติม) สั่งให้ผู้ถือครองอาวุธสงคราม นำมอบนายทะเบียนใน 10 มิ.ย.นี้ เหตุผิดกฎหมาย คสช. ฝ่าฝืนโดนคุก 2-20 ปี  (อ่านต่อ . . .)

คสช. ออกประกาศฉบับที่ 37 มีคำสั่งให้ผู้มีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิดสำหรับใช้ในการสงคราม นำมาส่งมอบให้กับนายทะเบียนท้องที่ ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557นี้ เนื่องจากเห็นว่าการครอบครองอาวุธดังกล่าว มีความผิดตามกฎหมายของ คสช. ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุก 2-20 ปี

………………………………………….

29 พ.ค. 57

-คสช.ออกประกาศเรียกบุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมอีก 17 ราย

คสช.ออกประกาศตั้งเจ้าหน้าที่ทหาร-คณะตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน

………………………………………….

คสช.ออกประกาศฉบับที่ 46 ห้ามใคร ข่มขืนใจชาวนา โดยใช้กำลัง ทำร้ายร่างกาย-ทรัพย์สิน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หลังมีกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมติดตามทวงหนี้ ไม่เป็นธรรม ไม่เกรงกลัวต่ออำนาจรัฐ (อ่านต่อ . . .)

ประกาศคสช., รัฐประหาร,

…………………………………….

26 พ.ค. 57

16.00 น. ประกาศฉบับที่ 3 เรื่องออกนอกเคหะสถาน พ.อ.วินธัย รองโฆษก ทบ.ปฏิเสธกระแสข่าวการขยาย ปรับเปลี่ยนเวลาเคอร์ฟิว ย้ำให้ยึดตามประกาศเดิม 22.00-05.00น. อ่านต่อ

10310657_1444549339126682_7741978881479418665_n

คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 18 เรียก ผอ.กองสลาก-วิม-แทนคุณ-พล.อ.ไตรศักดิ์ รายงานตัว ที่หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ – ฉบับที่ 19 สั่ง บุคคลรายงานตัวเพิ่ม 2 คน รวมอดีตสามี “เยาวเรศ ชินวัตร”

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ หรือ คสช. ที่ 18/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาความสงบ และการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-14.00 น. ตามรายชื่อดังนี้

1.พล.อ.ไตรศักดิ์ อินทรรัสมี นายทหารตท.10
2.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
3.นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ส.ส.ประชาธิปัตย์
4.พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2557
คสช.สั่ง บุคคลรายงานตัวเพิ่ม 2 คน รวมอดีตสามี “เยาวเรศ ชินวัตร”

คำ สั่ง คสช. ฉบับที่ 19 เรียกบุคคลเข้ารายงานตัวเพิ่มเติม 2 คน คือ นางปราณี เอ็งอายุรกูล และ นายวีระชัย วงศ์นภาจันทร์ อดีตสามี นางเยาวเรศ ชินวัตร

คำ สั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ 19/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาความสงบ และการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557เวลา 13.00-14.00 น. ตามรายชื่อดังนี้

1.นางปราณี เอ็งอายุรกูล
2.นายวีระชัย วงศ์นภาจันทร์ อดีตสามี นางเยาวเรศ ชินวัตร

สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2557

25 พ.ค. 57

 

คสช. ประกาศ ฉบับ 37 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิพากษาคดีของศาลทหาร

ให้ศาลทั้งหลายคงมีอำนาจดำเนินการพิจารณา และพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น เพื่อให้การรักษาความสงบ และการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศให้บรรดาคดีความผิดตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้นในเขตราชอาณาจักร และในระหว่างที่ประกาศนี้ใช้บังคับอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร

1.ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
(1) ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตั้งแต่มาตรา 107 – 112
(2) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ภายในราชอาณาจักร ตั้งแต่มาตรา 113 -118 ยกเว้นความผิด ซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พุทธศักราช 2551 หรือ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548

2.ความผิดตามประกาศ หรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

z5(9)

คสช. ประกาศฉบับ 36 เรื่อง เชิญผู้ประกอบการค้า-ขนส่งน้ำมัน ประชุม

เชิญอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมการขนส่ง ผู้ค้าน้ำมัน ตาม ม.7 พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2543 และผู้ขนส่งน้ำมัน ตาม ม.12 พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2543 ร่วมประชุมในวันที่ 25 พฤษภาคม 57 เวลา 14.00 ณ สโมสรกองทัพบก

 

BoahLOPIQAAuP8e36

คสช.ประกาศฉบับ 35 หากมีการอนุมัติงบแผนงานหรือโครงการ ต้องเสนอให้หัวหน้าฝ่ายตามฉบับ22 เห็นชอบก่อน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศ ฉบับที่ 35/2557 เรื่องอำนาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัดกระทรวง หลังจากที่มีการกำหนดให้ปลัดกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของ คสช.ฉบับที่ 16/2557 โดยหากมีการอนุมัติแผนงานหรือโครงการใดๆที่อยู่ในอำนาจอนุมัตของรัฐมนตรีจะ ต้องเสนอเรื่องให้หัวหน้าฝ่ายที่มีหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ตามประกาศของ คสช. ฉบับที่ 22/2557 พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้แม้การดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ ที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แม้จะเคยได้รับการอนุมัติหลักการไว้แล้ว ในขั้นการอนุมัติงบประมาณจะต้องเสนอให้หัวหน้าฝ่ายข้างต้นพิจารณาให้ความ เห็นชอบก่อน

24 พ.ค. 57 

เวลา18.50น. คสช.มีคำสั่งย้าย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว ผบ.ตร,นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอ,พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยรับเงินเดือนจากสังกัดเดิมไปก่อน พร้อมทั้งมีคำสั่งยุบวุฒิสภาให้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

เวลา 17.53 น. คสช.ประกาศ ฉ.28 เรื่องการกราบบังคมทูลถวายรายงานสถานการณ์ 20,22พค. มีหนังสือตอบกลับจากสำนักราชเลขาธิการว่าความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

เวลา 15.30 น. คสช. ประกาศฉบับ 27/2557 อนุญาตเปิดฟรีทีวีทุกช่องทั้งภาคพื้น-ดิจิตอล/ดาวเทียม เคเบิลแบบสมาชิก พร้อมเรียกรายงานตัวที่ กสทช.

คสช., รัฐประหาร

เวลา 11. 20 น. ประกาศ คสช. ฉบับที่ 5 มีคำสั่งเรียกบุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2557 เวลา 13.00น. ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ รวม 35 คน ประกอบด้วย

คสช., รัฐประหาร, กอ.รส.
คสช., รัฐประหาร, กอ.รส.

1.นายเกรียง กัลป์ตินันท์
2.พลตำรวจโท ฉลอง สนใจ
3.พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก
4.นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์
5.นายสนธิ ลิ้มทองกุล
6.นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์
7.นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล
8.จ่าสิบตำรวจ ประสิทธิ์ ไชยศีรษะ
9.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
10.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
11.นายอนุทิน ชาญวีรกูล
12.นายสุทิน คลังแสง
13.นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
14.นายสุนัย จุลพงศธร
15.นายสงวน พงษ์มณี
16.นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
17.นายธนพล อิ้วสกุล
18.นายณัฐ สัตยาภรพิสุทธิ์
19.นายจักรพันธ์ บริรักษ์
20.นายธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล
21.นายวราวุธ ฐานังกรณ์
22.นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
23.นายสุรภักดิ์ ภูไชยแสง
24.นายสุรพศ ทวีศักดิ์
25.นายพันทิวา ภูมิประเทศ
26.นาวาอากาศตรีชนินทร์ คล้ายคลึง
27.นายนิธิวัต วรรณศิริ
28.นายศรัณย์ ฉุยฉาย
29.นางสาวสุดา รังกุพันธ์
30.นายไตรรงค์ สินสืบผล
31.นายชัยอนันท์ ไผ่สีทอง
32.นายชฤต โยนกนาคพันธุ์
33.นายวัฒน์ วรรลยางกูร
34.นางสาว สาวตรี สุขศรี
35.นางสุดสงวน สุธีสร

……………………………………………………

วันที่ 23 พ.ค.

เวลา 17.47 น. ประกาศ คสช. ฉบับที่ 22 ประกาศการจัดส่วนงานกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีการแบ่งฝ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศดังต่อไปนี้

-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ดูแลฝ่ายความมั่นคง
-พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย  ดูแลฝ่ายสังคมจิตวิทยา
-พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ดูแลฝ่ายเศรษฐกิจ
– พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ดูแลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
– พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว ดูแลด้านกิจการพิเศษ
-แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
– พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ดูแลสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

10414920_301817863314499_7996920937087542348_n 10258646_301817889981163_1730018181607184408_n 10385412_301818016647817_323718562353760625_n

เวลา 12.15 น. ประกาศ คสช. ฉบับที่ 21 ห้ามบุคคลที่ คสช.เรียกรายงานตัว จำนวน 155 ราย ห้ามออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากคสช.

22212

เวลา 11.30 น. คสช. ประกาศฉบับที่ 20 เชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เข้าร่วมประชุมที่ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี

10414523_1456496917927448_1955219140015956159_n
—————————————————————

สรุป ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คืนวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา ทั้งหมด 19 ฉบับดังนี้

S__25870355

– ฉบับที่ 1 การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ

– ฉบับที่ 2 การประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร

– ฉบับที่ 3 ห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00 น.- 05.00 น.

– ฉบับที่ 4 ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชน ให้ลิงค์สัญญาณกองทัพเท่านั้น

-ฉบับที่ 5 ให้รัฐธรรมนูญ 2550 สิ้นสุดลงชั่วคราว / ครม.รักษาการยุติการปฏิบัติหน้าที่ / ศาล-วุฒิสภา-องค์กรอิสระยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

– ฉบับที่ 6 แต่งตั้งคณะผู้บริหาร คสช. พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.เป็นหัวหน้าคณะ

– ฉบับที่ 7 ห้ามชุมนุมทางการเมือง

– ฉบับที่ 8 ยกเว้นการเดินทางออกนอกเคหสถานตั้งแต่ 22.00 – 05.00 น. ให้กับ ผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเป็นผลัด/กะ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ธุรกิจการบิน ขนส่งสินค้า ผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมนุษยธรรม และผู้มีเหตุเร่งด่วนอื่น ๆ

– ฉบับที่ 9 ให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชนหยุดทำการ 23 – 25 พ.ค. 2557

– ฉบับที่ 10 ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

– ฉบับที่ 11 ยกเลิกประกาศ คสช.ฉบับที่ 5 / ให้รัฐธรรมนูญ 2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด 2 พระมหากษัตริย์ / ให้ครม. สิ้นสุดลง / ให้วุฒิสภา ศาล องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

– ฉบับที่ 12 ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ ระงับการส่งต่อข้อความเชิงปลุกระดม สร้างความขัดแย้ง หากฝ่าฝืนจะระงับการให้บริการทันที และเรียกตัวผู้กระทำผิดดำเนินคดี

– ฉบับที่ 13 ขอให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าขึ้นไป หัวหน้าหน่วยงานอิสระ สหภาพ สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารและหอการค้า ผู้ว่าราชการจังหวัดมารายงานตัว ในวันที่ 23 พ.ค. 57 เวลา 13.30 น. ที่สโมสรทหารบก / ภูธรรายงานที่แม่ทัพภาค

– ฉบับที่ 14 ห้ามเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุโทรทัศน์ทุกประเภท บรรณาธิการ พิธีกรและสื่อมวลชน เชิญบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มิได้ดำรงตำแหน่งราชการในปัจจุบันให้สัมภาษณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ในลักษณะทำให้เกิดการขยายความขัดแย้ง บิดเบือน และสร้างความสับสนให้กับสังคม หากฝ่าฝืนจะถูกเรียกตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนระงับการจำหน่ายแจกจ่ายสิ่งพิมพ์และการออกอากาศของรายการดังกล่าวทันที / ให้ระงับการชุมนุมทางการเมืองในต่างจังหวัด

– ฉบับที่ 15 ระงับการออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชน ดังนี้

1. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มวี 5
2. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น
3. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยูดีดี
4. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเชียอัพเดท
5. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีแอนด์พี
6. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล
7. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบลูสกาย
8. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี
9. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทีนิวส์
10. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเอสทีวี
11. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฮ็อตทีวี
12. สถานีโทรทัศน์ว๊อยซ์ทีวี
13. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเร็สคิ้ว
14. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)
15. สถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

– ฉบับที่ 16 ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

– ฉบับที่ 17 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายต้องติดตามตรวจสอบ ระงับยับยั้งข้อมูลยุยงปลุกปั่นมีผลต่อความมั่นคง และให้มารายงานตัวที่หอประชุมชั้น 2 กสทช. พหลโยธิน ในวันที่ 23 พ.ค. 57 เวลา 10.30 น.

– ฉบับที่ 18 ให้ผู้ประกอบกิจการสื่อมวลชนทุกประเภท ทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงสื่อออนไลน์ งดเว้นการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ หมิ่นเบื้องสูง / ข่าวสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคง / การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ คสช. และเจ้าหน้าที่ / ห้ามเปิดเผยข้อมูล ภาพ เสียง ความลับการทำงานของหน่วยราชการ / ห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้ง ข้อมูลชักชวนชุมนุม ขู่ประทุษร้าย / สื่อทั้งหมดให้นำเสนอข้อมูลข่าวสารจาก คสช.

– ฉบับที่ 19 ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ระดับอธิบดีขึ้นไปหรือเทียบเท่า รายงานตัวที่สโมสรกองทัพบก ในวันที่ 23 พ.ค. 57 เวลา 13.30 น.

 

นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง คสช. อีก 2 ฉบับ ดังนี้

คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 1 ให้ 18 อดีตรมต.ในครม.รักษาการมารายงานตัวภายในวันนี้ที่ ร.1รอ.

คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 2 เรียก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, สมชาย วงศ์สวัสดิ์ และบุคคลของพรรคเพื่อไทยรวม 23 คน รวมถึงบุคคลตามคำสั่งฉบับที่ 1 เข้ารายงานตัวที่สโมสรกองทัพบก เทเวศน์ ในวันที่ 23 พ.ค. 57 เวลา 10.00 น.

MThai News

อ่านข่าวเกี่ยวกับรัฐประหารทั้งหมด คลิ๊ก

933b23190ce21ce8b6941d962d14b22a94072ffd.jpg-5