คสช.สั่งมอบอาวุธสงคราม10มิย.-โคทม,อำนวยรายงานตัว

Home / ข่าวทั่วไป / คสช.สั่งมอบอาวุธสงคราม10มิย.-โคทม,อำนวยรายงานตัว
คำสั่งคสช. ฉบับที่ 34-36 เรียก 28 บุคคลรายงานตัวเพิ่ม 30 พ.ค. 57 รวมโคทม อารียา – นิติภูมิ นวรัตน์ และสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ พ่อค้าข้าวรายใหญ่ ขณะ ฉบับที่37 สั่งผู้มีอาวุธสงครามส่งมอบให้นายทะเบียน ฝ่าฝืนเจอคุก 2 – 20 ปี
540823-01

คณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งฉบับที่ 34/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์, นาย ณัฐชัย อินทราย, นายเมธี หรือ นาย นิติธาดา เมธาสุข, นายเจริญ ปํญญาวงศ์, นาย มหวรรณ กะวัง, นางสาว อุบลกาญจน์ อมรสิน, นาย ไพรัช สร้างถิ่น, นาย ชัชวาล กาญจนะหุต ,นาย เฉลิมพล เจษฎางกูล ณ อยุธยา หรือ ผาสุก, นาย สมชาติ นาคบรรจง,  นาย ชาญ ไชยะ, นาย วุฒินันท์ ปราบนอก, นางสาว สกุล บางระมาด, นาย ไพรวรรณ์ สีน้ำอ้อม, นาย ประเทือง ภิญโญ, นาย พงศ์พิศิษฐ์ คงเสนา และนาย อำนวย คลังผา

จากนั้นคสช.ออกคำ สั่งฉบับที่ 35/2557  เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น. มีดังต่อไปนี้ นายวิรัช รัตนเศรษฐ, นางทัศนียา รัตนเศรษฐ, พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ, นายโกศล ปัทมะ และนายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์

เเละได้ออกคำ สั่งฉบับที่ 36/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี , นายสมบูรณ์ สิมะแสงยาภรณ์ นักธุรกิจชิปปิ้ง , นายโคทม อารียา นักวิชาการสันติวิธี, นายนิติภูมิ นวรัตน์ อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย, นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ อดีตประธาน บริษัท เอเชียโกลเดนไรซ์ (ค้าข้าว) และนายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นักธุรกิจปิโตรเลี่ยม

 

คสช.ฉ.37สั่งผู้มีอาวุธสงครามส่งมอบให้นายทะเบียนฝ่าฝืนเจอคุก2-20ปี

คำ สั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2557 เรื่อง ให้ผู้มีอาวุธปืน เครื่องกระสุน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามนำส่งมอบ เนื่องด้วยปรากฎว่าได้มีบุคคลจำนวนหนึ่งมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดสำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามไว้ในครอบครอง อันเป็นความผิดตามกฎหมาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนหรือวุตถุระเบิด ดังกล่าว นำมามอบให้นายทะเบียนท้องที่ ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 ให้ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนให้มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 20 ปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ