Whoเผยคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

Home / ข่าวทั่วไป / Whoเผยคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

ghodburi

องค์การอนามัยโลกเผยคำขวัญงดสูบบุหรี่ปีนี้ว่า”บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย”

องค์การอนามัยโลก กำหนดแผนรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ โดยใช้คำขวัญในปีนี้ว่า บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย? เพื่อให้รัฐบาลของทุกประเทศ พัฒนาคำเตือนบนซองบุหรี่ให้สื่อถึงพิษภัย และอันตรายที่แท้จริง เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่า การทดลองสูบบุหรี่จะนำไปสู่การเสพติดบุหรี่

วัน ที่ 31? พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO)ได้กำหนดให้ เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก( World No Tobacco Day) เพื่อให้เห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ และกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับคำขวัญปีนี้คือ ?Tobacco Health Warnings? ?บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย? เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลของทุกประเทศ พัฒนาให้คำเตือนบนซองบุหรี่มีประสิทธิภาพในการสื่อถึงพิษภัยและอันตรายที่ แท้จริงจากการใช้ยาสูบ ทั้งต่อผู้ที่สูบบุหรี่ และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง

อีกทั้งเพื่อรณรงค์ป้องกันวัย รุ่นจากการทดลองสูบบุหรี่ เพราะส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าการลองสูบบุหรี่จะนำไปสู่การเสพติดบุหรี่ แต่ข้อมูลสำรวจจากทั่วโลกพบว่า เยาวชนที่ติดบุหรี่ส่วนใหญ่จะเริ่มสูบบุหรี่ก่อนอายุ 18 ปี หนึ่งในสี่ของเด็กเหล่านี้เริ่มทดลองสูบก่อนอายุ 10 ปี ยิ่งอายุที่ทดลองสูบบุหรี่ยิ่งน้อย โอกาสที่จะติดบุหรี่จะยิ่งมากและจะยิ่งเลิกสูบยาก

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก โพสต์ทูเดย์