คน 41.30% แนะ คสช. ตั้ง ประยุทธ์ เป็นนายกฯ

Home / ข่าวทั่วไป / คน 41.30% แนะ คสช. ตั้ง ประยุทธ์ เป็นนายกฯ

นิด้าโพลเผยคน 41.30% อยากให้ คสช. ตั้ง ประยุทธ์ นั่งนายกฯ ขณะที่ ร้อยละ 3.10 ระบุ เป็นใครก็ได้ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ประยุทธ์ จันทร์โอชา, นายกรัฐมนตรี, คสช, รัฐประหาร

วันนี้ (22 มิ.ย. 57) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,259 หน่วยตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2557 ถึงเรื่อง “คสช. ควรเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรี”

โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 41.30 ระบุว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควรเสนอ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ร้อยละ 8.50 ระบุว่า ควรเสนอ นายอานันท์ ปันยารชุน
ร้อยละ 2.38 ระบุว่า ควรเสนอ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ร้อยละ 1.43 ระบุว่า ควรเสนอ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ร้อยละ 1.19 ระบุว่า ควรเสนอ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ร้อยละ 5.24 ระบุว่า ควรเสนอบุคคลอื่น ๆ ได้แก่ นายพลากร สุวรรณรัฐ, พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ, ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย, ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร, นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, นายสุเทพ เทือกสุบรรณ, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์, นายชวน หลีกภัย, พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ร้อยละ 3.10 ระบุว่า เป็นใครก็ได้ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศชาติได้ และควรมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ร้อยละ 10.33 ระบุว่า ไม่มีใครเหมาะสม
ขณะที่ ร้อยละ 26.53 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

MThai News