สาธารณสุข คุมเข้ม เล็งใช้กฏ คนขับรถพยาบาลต้องมีใบขับขี่เฉพาะ

Home / ข่าวทั่วไป / สาธารณสุข คุมเข้ม เล็งใช้กฏ คนขับรถพยาบาลต้องมีใบขับขี่เฉพาะ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ระบุ เตรียมให้คนขับรถพยาบาล ทั่วประเทศ ต้องผ่านหลักสูตรวิธีขับปลอดภัย หลังประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมเตรียมผลักดันให้มีใบขับขี่เฉพาะ

รถฉุกเฉิน, รถกู้ชีพ, รถพยาบาล, โรงพยาบาล, คนขับรถพยาบาล, อุบัติเหตุรถพยาบาล, นพ.วชิระ เพ็งจันทร์

วันนี้ 25 มิ.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.วชิระ เพ็งจันทร์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวภายหลังเปิดอบรมพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน (Thai Emergency Ambulance Driving Course) จากโรงพยาบาลในสังกัดและโรงพยาบาลเอกชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รุ่นแรก 35 คน ระหว่างวันที่ 23 -28 มิถุนายน 2557 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และยกระดับมาตรฐานของพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้สามารถนำส่งผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ว่า

สาธารณสุขได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉิน ที่ใช้ในโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง ประมาณ 2,500 คัน จากการประเมินพบว่ามีสภาพ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมปฏิบัติงาน แต่ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานรับส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินบ่อยครั้ง

ในระยะสั้นนี้ โดยจัดหลักสูตรอบรมพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็นมืออาชีพ เรียนรู้ ทั้งทฤษฎีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาตรวจเช็คความพร้อมของรถ กฎหมายจราจร การใช้วิทยุสื่อสาร เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และฝึกทักษะการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ เพิ่มความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ยิ่งขึ้น

ส่วนระยะยาว สธ. ได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานเกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตการขับขี่รถพยาบาลฉุกเฉินโดยเฉพาะ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยยังไม่เคยมีใช้แต่ในต่างประเทศมีใช้แล้ว เช่นอังกฤษ อเมริกา เป็นต้น โดยมาตรการนี้จะให้มีผลบังคับใช้กับรถพยาบาลฉุกเฉินในสถานพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชนรวมทั้งมูลนิธิกู้ภัย เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สร้างความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สามารถนำผู้ป่วยส่งถึงมือแพทย์ยังโรงพยาบาลปลายทาง

 รถฉุกเฉิน, รถกู้ชีพ, รถพยาบาล, โรงพยาบาล, คนขับรถพยาบาล, อุบัติเหตุรถพยาบาล, นพ.วชิระ เพ็งจันทร์

รถฉุกเฉิน, รถกู้ชีพ, รถพยาบาล, โรงพยาบาล, คนขับรถพยาบาล, อุบัติเหตุรถพยาบาล, นพ.วชิระ เพ็งจันทร์

รถฉุกเฉิน, รถกู้ชีพ, รถพยาบาล, โรงพยาบาล, คนขับรถพยาบาล, อุบัติเหตุรถพยาบาล, นพ.วชิระ เพ็งจันทร์

 

MThai News