“ พล.อ.ไพบูลย์ “เป็นประธานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เน้นย้ำแก้ปัญหายาเสพติด

Home / ข่าวทั่วไป / “ พล.อ.ไพบูลย์ “เป็นประธานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เน้นย้ำแก้ปัญหายาเสพติด

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลมีผลงานยอดเยี่ยม พร้อมนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง

วันนี้ (26มิ.ย.) ที่สำนักงาน ป.ป.ส.  พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วยผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความ สงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ ติดโลก ประจำปี 2557

 

557000007442201
พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วยผบ.ทบ.)

 

พล.อ.ไพบูลย์ เปิดเผยว่า  คสช. ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดเป็นลำดับ ต้นๆ เนื่องจากเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่มีความสลับซับซ้อน และเกี่ยวโยง กับปัญหาด้านความมั่นคงต่างๆ ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ยาเสพติด ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา รู้สึกพอใจในกระบวนการสกัดกั้นยาเสพติด มี ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยวัดจากราคายาเสพติดที่สูงขึ้นกว่าเท่าตัว รวมถึง มาตรากร การยึดและอายัดทรัพย์ที่มีสถิติสูงขึ้น

ส่วนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดนั้น จะยึด 3 แนวทาง คือสกัดกั้นปราบปราม จับกุม ฟื้นฟูบำบัดป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน ในส่วนของการฟื้นฟูบำบัด มีแนวคิดจะ ให้กระทรวงมหาดไทยเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยจะส่งบัญชีรายชื่อของผู้เสพที่ ได้รับการบำบัด ให้กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในการ ติดตามผล เพื่อไม่ให้ผู้เสพกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดอีก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

MThai News