พระบรมฯ เสด็จรัฐพิธีเปิดประชุมสนช. 7สค.พระที่นั่งอนันตฯ

Home / ข่าวทั่วไป / พระบรมฯ เสด็จรัฐพิธีเปิดประชุมสนช. 7สค.พระที่นั่งอนันตฯ

556071-01

นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ออกหนังสือเรื่องรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องด้วยมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2557

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในรัฐพิธีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00 น. ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต จึงขอให้สมาชิกไปร่วมในรัฐพิธีและเพื่อความเรียบร้อย และให้สมาชิกเดินทางมาก่อนเวลา 14.00 น.