พล.อ.ประยุทธ์ รับสนองพระบรมราชโองการฯ เป็นนายกคนที่ 29 แล้ว

Home / ข่าวทั่วไป / พล.อ.ประยุทธ์ รับสนองพระบรมราชโองการฯ เป็นนายกคนที่ 29 แล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) รับสนองพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งเป็นนายกคนที่ 29 แล้ว ที่กองบัญชาการกองทัพบก โดยมีรศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้าราชการระดับปลัดกระทรวง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการ

16

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และตระหนักในหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ในการนำพาประเทศชาติและประชาชนเดินไปข้างหน้า โดยจะมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะนำรายชื่อทูลเกล้าภายในเดือน ต.ค.2557 พร้อมขับเคลื่อนงานเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่ต้องการความรวดเร็วในการแก้ปัญหา ระมัดระวังการก้าวล่วงซึ่งกันและกัน โดยการทำงานสามารถตรวจสอบได้

วันนี้ต้องสร้างระบบให้เข้มแข็งเพื่อต่อต้านการคอรัปชั่น โดยเฉพาะภายในระบบราชการ และจะต้องมีการพัฒนาประเทศชาติในทุกมิติ เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคต ซึ่งประชาชนเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถนำพาการบริหารให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเศรษฐกิจที่มีปัญหา เพราะฉะนั้นประชาชนต้องช่วยกัน จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัญหาปากท้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จะแก้ไขปัญหาให้เร็วแต่ต้องไม่สร้างปัญหาในระยะยาว รัฐบาล คสช.และประชาชนต้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหา ขอให้คำมั่นกับประชาชนว่าจะตอบแทนคุณแผ่นดิน ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมกับการสร้างความรัก สามัคคี

MThai News

พล.อ.ประยุทธ์ รับสนองพระบรมราชโองการฯ
พล.อ.ประยุทธ์ รับสนองพระบรมราชโองการฯ

พล.อ.ประยุทธ์ รับสนองพระบรมราชโองการฯ เป็นนายกคนที่ 29 แล้ว

12

 

13

14 15

17

——————-

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่29