กกพ. ตรึงค่า FT กย. – ธค.57 ที่ 69 สตางค์/หน่วย

Home / ข่าวทั่วไป / กกพ. ตรึงค่า FT กย. – ธค.57 ที่ 69 สตางค์/หน่วย

กกพ.ตรึงค่าเอฟที งวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. 57 ที่ 69.00 สตางค์/หน่วย แบ่งเบาภาระผู้ใช้ไฟ โดยให้ กฟผ. รับภาระส่วนต่าง 2.66 สตางค์ต่อหน่วยเป็นการชั่วคราว

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ (กกพ.) เปิดเผยภายหลังจากการประชุม กกพ. ว่าได้พิจารณาให้คงอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือ FT ของงวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 57 ที่ 69 สตางค์ต่อหน่วย

 

8

โดยที่ผลการคำนวณค่า Ft ในงวดเดือนกันยาน-ธันวาคมออกมาอยู่ที่ 71.66 สตางค์ต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 2.66 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อเปรียบเทียบกับค่า Ft งวดที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่แล้ว

จึงได้ให้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือ กฟผ. รับภาระในส่วนที่เหลือเป็นการชั่วคราวไปก่อนจำนวน 2.66 สตางค์ต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงิน 1,426 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามากเกินไป

ในอัตตราค่า FT ดังกล่าวส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.96 บาทต่อหน่วย

 

MThai News