สรุปสมัครสปช.รวม6729-4กย.ถกกก.สรรหา11ด้าน

Home / ข่าวทั่วไป / สรุปสมัครสปช.รวม6729-4กย.ถกกก.สรรหา11ด้าน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปการเสนอชื่อรับการสรรหา สปช. วันสุดท้าย มียอด 921 คน ภาพรวมทั้งสิ้นมียอด 6,729 คน ขณะด้านอื่นๆ มีผู้สนใจยื่นเอกสารมากสุด

นาย ภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า ภาพรวมในวันสุดท้ายของการเปิดให้องค์กรนิติบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. 11 ด้าน ในส่วนกลาง มีองค์กรนิติบุคคล เสนอ 579 คน โดยด้านอื่น ๆ มีผู้เสนอรายชื่อเข้ามากที่สุด 106 คน รองลงมา ด้านการศึกษา 77 คน ขณะที่ด้านสื่อสารมวลชน มีผู้เสนอชื่อน้อยสุด เพียง 27 คน

563313-03

พร้อมกันนี้ การเปิดรับการสรรหา สปช. ส่วนจังหวัดวันนี้ มีเสนอรายชื่อจำนวน 342 คน และภาพรวมทั้ง 20 วัน มีนิติบุคคลเสนอ 3,959 คน ส่วนของจังหวัดและกรุงเทพฯ มี 2,770 คน ยอดรวมการเสนอรายชื่อทั่วประเทศ มีจำนวน 6,729 คน

ทั้ง นี้ นายภุชงค์ กล่าวอีกว่า จากนี้ไป ระหว่างวันที่ 3-12 กันยายน 2557 มีเวลาอีก 10 วัน จะเป็นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้เน้นย้ำให้มีการดำเนินการโปร่งใส ถูกต้อง และคาดว่าจะทะยอยส่งชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาได้ ในวันที่ 4 กันยายน นี้เป็นต้นไป