ตร. จ่อผุดโครงการป้องกันเหตุรับน้อง

Home / ข่าวทั่วไป / ตร. จ่อผุดโครงการป้องกันเหตุรับน้อง

รอง ผบช.น. เผยผลโครงการ ศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม กระแสตอบรับดี จ่อผุดโครงการป้องกันเหตุรับน้อง เน้นทำความเข้าใจ ป้องกันการเสียชีวิต

พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูต รอง ผบช.น. เปิดเผยผลการดำเนินการโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม” ที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ไตรมาสแรก เดือนตุลาคม 2556 – เดือนสิงหาคม 2557 ว่า โครงการดังกล่าวมีกระแสตอบรับที่ดี

และเป้าหมายแรกที่ดำเนินการนั้นเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งไดัมีการสั่งการไปยัง 88 สน. ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้เร่งดำเนินการตามนโยบาย โดยโครงการนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนทำความเข้าใจ เรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกมิติ

10

รวมทั้งทำความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ กล้าที่จะปรึกษา รู้จักแจ้งเบาะแสเหตุด่วนเหตุร้าย รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา

ขณะเดียวกัน ผู้บังคับบัญชายังเล็งเห็น ความสำคัญของโครงการ และให้เบนเป้าหมายลงไปสู่กลุ่มนักเรียนอาชีวะ ที่มักมีปัญหาการทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบัน เพื่อนำนักเรียนกลุ่มดังกล่าวมาละลายพฤติกรรม ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการมาได้ประมาณกว่า 2 เดือนแล้ว และผลการดำเนินการทำให้ความรุนแรงระหว่างสถานบันลดลง

นอกจากนี้ พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ ยังกล่าวถึงกรณีการรับน้องของสถานบันต่างๆ ที่รุนแรงจนส่งผลให้รุ่นน้องเสียชีวิต ว่า ในอนาคตเตรียมเสริมโครงการป้องกันการรับน้อง ซึ่งตนมีแนวความคิดที่จะร่วมกับคณาจารย์ในสถานศึกษา ว่า ในวันปฐมนิเทศเด็กใหม่จะขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันเหตุ ทำความเข้าใจกับเยาวชน

อย่างไรก็ตาม โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม” นี้ ถือเป็นปีแรกที่ดำเนินการและได้รับกระแสการรับที่ดี สามารถลดปัญหาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันได้ และเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป