ผักตบขวางทางประตูระบายน้ำคลองระพีพัฒน์

Home / ข่าวทั่วไป, ข่าวน้ำท่วม, ภาพน้ำท่วม รูปภาพสถานการณ์น้ำท่วม, เกาะติดน้ำท่วม / ผักตบขวางทางประตูระบายน้ำคลองระพีพัฒน์
ชาวบ้านปทุมธานี กลัวน้ำมาระบายไม่ทันผักตบชวาเต็มประตูน้ำตัดคลองระพีพัฒน์

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนผักตบชวาขึ้นแน่นคลองหน้าประตูระบายน้ำตัดคลองระ พีพัฒน์ จึงไปตรวจสอบดูคลองส่งน้ำตัดคลองระพีพัฒน์ตั้งแต่คลองหนึ่งถึงคลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบว่าบริเวณคลองสอง ม.15

ยังมีผักตบชวาขึ้นแน่นอยู่เต็มคลองโดยเฉพาะที่ประตูเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ นั้น ยังมีผักตบชวาขวางทางน้ำอยู่เช่นกัน และที่คลองระบายน้ำที่ 8 กั้นระหว่าง ต.คลองสอง กับ ต.คลองสาม มีหญ้าและผักตบชวาขึ้นอยู่เต็มคลอง

564616-03

ทาง ด้านชาวบ้านที่อยู่บริเวณริมคลอง บอกว่า ผักตบชวาที่อยู่ในคลองที่สองนั้นยังไม่มีหน่วยงานเข้ามานำออกไปและรู้สึก กลัวเหมือนกัน เพราะว่าน้ำจากทางเหนือใกล้จะมาถึง จ.ปทุมธานีแล้ว ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้น้ำที่ไหลคงจะระบายออกได้ยาก ส่วนคลองระบายน้ำที่ 8 นั้น ได้มีหน่วยงานเข้ามานำหญ้าออกไปแล้ว แต่ก็ยังมีขึ้นมาอีกอยู่เต็มคลอง คลองระบายน้ำแห่งนี้จะเปิดให้ชาวนาใช้ทำนาเท่านั้น แต่ถึงย่างไรก็ตามอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยนำหญ้าที่ขึ้นอยู่เต็ม คลองเอาออกไปด้วย

564616-01 564616-02  564616-04