พูโล ออกแถลงการณ์ พร้อมพูดคุยเพื่อสันติสุข

Home / ข่าวทั่วไป / พูโล ออกแถลงการณ์ พร้อมพูดคุยเพื่อสันติสุข

พูโล ออกแถลงการณ์ พร้อมพูดคุยเพื่อสันติสุข ไม่คัดค้านตัวหัวหน้าคณะพูดคุย

พูโล ได้ออกแถลงการณ์ พร้อมพูดคุยไม่คัดค้านหัวหน้าการพูดคุยจะเป็นใครผ่านเว็บไซต์ www.puloinfo.net โดยมีข้อความว่าหลังจากมีการพูดคุยลับหลายปี ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเปิดการพูดคุยดำเนินการกระบวนการพูดคุยอย่างเปิดเผย

พูโล
พูโล

พูโล เฝ้ารอมานานหลายปี เพื่อให้รัฐบาลแต่งตั้งหัวหน้าผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่จะดำเนินการต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ร่วมกันผ่านคนกลาง เราไม่คัดค้านว่าใครจะเป็นหัวหน้าคณะพูดคุย สิ่งสำคัญคือ วาระการประชุมที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน และจะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบนโต๊ะเจรจา