ประกาศ! ข้าวต้มมัด-เมี่ยงคำ เป็นมรดกเสี่ยงสูญหายของชาติ

Home / ข่าวทั่วไป / ประกาศ! ข้าวต้มมัด-เมี่ยงคำ เป็นมรดกเสี่ยงสูญหายของชาติ

สวธ.ประกาศขึ้นทะเบียน ข้าวต้มมัด เมี่ยงคำ  เป็นมรดกเสี่ยงสูญหายของชาติ ประจำปี 2557

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (10 ก.ย. 57) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี 2557 ใน 7 สาขา จำนวน 76 รายการ ซึ่งในจำนวนนี้มีข้าวต้มมัด และเมี่ยงคำรวมอยู่ด้วย

ข้าวต้มมัด, เมี่ยงคำ, มรดกทางภูมิปัญญา, ข่าววันนี้
ข้าวต้มมัด, เมี่ยงคำ

โดยนายชาย นครชัย อธิบดีสวธ. เผยว่าสาเหตุที่ต้องมีการประกาศให้ภูมิปัญญาดังกล่าวเป็นมรดกของชาตินั้น เนื่องจากต้องการให้สังคมรับรู้และช่วยกันปกป้องคุ้มครองมิให้ภูมิปัญญาดังกล่าวสูญหาย รวมถึงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

สำหรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เสี่ยงต่อการสูญหาย ถูกขึ้นทะเบียนประจำปี 2557 ประกอบด้วย

1.สาขาศิลปะการแสดง อาทิ เค่ง เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงนา แตรวง หนังประโมทัย เป็นต้น
2.สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม อาทิ ผ้าทอเกาะยอ รูปหนังใหญ่ งานตีทองคำเปลว เป็นต้น
3.สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน อาทิ นิทานนายดัน ตำนานชาละวัน ตำนานพญากงพญาพาน ตำรานรลักษณ์ เป็นต้น
4.สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย อาทิ แนดข้ามส้าว เสือข้ามห้วย อีตัก แข่งเรือ ตีไก่คน เป็นต้น
5.สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล อาทิ ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประเพณีลากพระ การแต่งงานแบบไทย เป็นต้น
6.สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล อาทิ ข้าวต้มมัด เมี่ยงคำ เป็นต้น
7.สาขาภาษา อาทิ ภาษาผู้ไทย ภาษามอแกน ภาษาแสก เป็นต้น

MThai news