น้ำป่าเทือกเขาสอยดาวไหลหลากเข้าท่วม2อ.จันทบุรี

Home / ข่าวทั่วไป, ข่าวน้ำท่วม, เกาะติดน้ำท่วม / น้ำป่าเทือกเขาสอยดาวไหลหลากเข้าท่วม2อ.จันทบุรี
เกิดน้ำป่าเทือกเขาสอยดาวไหลหลากเข้าท่วม  2 อ. จันทบุรี เดือดร้อนกว่า 50 หลังคาเรือน
เกิด ฝนตกหนักและมีน้ำป่าจากเทือกเขาสอยดาวไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน ใน 2 อำเภอ คือ อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว มีชาวบ้านใน 3 ตำบล คือ ตำบลปะตง ตำบลทรายขาว และตำบลโป่งน้ำร้อน ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมกว่า 50 หลังคาเรือน มีสวนผลไม้ของชาวบ้านกว่า 50 ไร่ ได้รับความเสียหาย
569415-06
และฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว ถูกน้ำป่ากัดเซาะได้รับความเสียหาย 1 แห่ง รวมถึงน้ำได้ท่วมขังถนนสายจันทบุรี-สระแก้ว ระดับน้ำอยู่ที่ 20-30 เซนติเมตร ในเบื้องต้น นายวิสุทธิ ประกอบความดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว
569415-03 569415-05  569415-07