เตรียมจัดระเบียบขอทาน กทม.โดนก่อน

Home / ข่าวทั่วไป / เตรียมจัดระเบียบขอทาน กทม.โดนก่อน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานสัปดาห์หน้า กทม. โดนที่แรก ตามศูนย์การค้าและ สะพานลอย

6

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาคนขอทานว่า เตรียมจัดระเบียบขอทานอย่างจริงจัง เนื่องจากข้อมูลที่พบทำให้ทราบว่าจำนวนของขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่อนข้างมากในช่วงนี้ อีกทั้งยังมีขอทานต่างด้าว จึงได้ทบทวนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เทศกิจ กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และภาคสังคมเอ็นจีโอ

โดยจากการตรวจสอบพบขอทานที่มีทั้งมาจากความสมัครใจ และมาจากแรงงานต่างด้าว โดยเป็นเด็กจำนวนหนึ่ง และมาจากขบวนการนำหรือเช่าเด็กมาบังคับขอทาน เข้าข่ายการค้ามนุษย์

ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ พม.จัดชุดปฏิบัติการโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเทศกิจ กทม.นักสังคมจิตวิทยา แพทย์ และภาคเอ็นจีโอลงพื้นที่ เริ่มจากในเขตกรุงเทพมหานคร ตามศูนย์การค้า สะพานลอย สวนสาธารณะ และจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อสำรวจดูปัญหาขอทาน

จากนั้นจะนำมาคัดแยกคัดกรองฟื้นฟูสุขภาพ กรณีเข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์ก็นำสู่กระบวนการทางกฎหมาย หากเป็นต่างด้าวก็ประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง กรณีเป็นผู้ด้อยโอกาสก็นำมาเยียวยาดูแลเรื่องอาชีพ

โดยจะเริ่มดำเนินการลงพื้นที่สำรวจในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นจะใช้เวลาดำเนินการภายใน 7 วัน จากนั้นจะประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงให้เกิดการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการจัดระเบียบไม่ใช่การกวาดล้างขอทาน

 

MThai News