กรมอุตุประกาศ อากาศหนาวมาแล้ว!

Home / ข่าวทั่วไป / กรมอุตุประกาศ อากาศหนาวมาแล้ว!

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ประเทศไทยตอนบนสิ้นสุดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

 

skd=11.tif

 

โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศเรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยมีใจความว่า ประเทศไทยตอนบนได้สิ้นสุดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดยลมระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนลมชั้นบนได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตก ประกอบกับปริมาณฝนของประเทศไทยตอนบนได้ลดลง และอุณหภูมิลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นต่อเนื่องในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นลงในระยะต่อไป ส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจะมีฝนตกต่อไปอีก

 

32

 

MThai News