ผบ.ตร.ห่วงตร.ฆ่าตัวตายสูงขึ้น ให้ดูแลใกล้ชิด

Home / ข่าวทั่วไป / ผบ.ตร.ห่วงตร.ฆ่าตัวตายสูงขึ้น ให้ดูแลใกล้ชิด
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ห่วงตำรวจฆ่าตัวตายสูง กำชับสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด นำสายด่วน 1599 มาวิเคราะห์หาทางแก้ไข
พล.ต.อ.สม ยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือกำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าราชการตำรวจ กระทำอัตวินิบาตกรรม หรือ ฆ่าตัวตาย เนื่องจากที่ผ่านมามีข้าราชการตำรวจฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น โดยมีหลายปัจจัยแตกต่างกันไป อาทิ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ ปัญหาส่วนตัว ปัญหาหนี้สิน ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
578878-01
จึงกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในระดับ ผกก. และ สว. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีความใกล้ชิด ได้ให้ความสำคัญและคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอและ ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ให้สำนักงานกำลังพล หรือ สกพ. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว แล้วสรุปรายงานให้ ตร. พิจารณาสั่งการ รวมถึงให้ ศปก.ตร. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับฟังจากสายด่วน 1599 รับปรึกษาของข้าราชการตำรวจ แล้วนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อเสนอ ตร. พิจารณาสั่งการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง