ผลสำรวจพบปชช.จ่ายสินบนกรมที่ดิน-สถานีตร.มากสุด

Home / ข่าวทั่วไป / ผลสำรวจพบปชช.จ่ายสินบนกรมที่ดิน-สถานีตร.มากสุด
“ธานี” ระบุ จากผลสำรวจ พบ ปชช. จ่ายสินบนให้กรมที่ดินสถานีตำรวจมากสุด ชี้ส่วนใหญ่มองเกิดจากเศรษฐกิจไม่ดีและค่าครองชีพสูง

นายธานี ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการสัมมนา เรื่อง คอร์รัปชั่นในระบบราชการ ต้องทำอะไรต่อ? ว่า จากการศึกษาประสบการณ์การติดต่อหน่วยงานราชการและการให้สินบนที่จ่ายด้วย เงินของหัวหน้าครัวเรือน ในปี 2542 กับ ปี 2557 พบว่า ระยะเวลา 15 ปี

page

สัดส่วนการติดสินบนทางตรงลดลง 3 เท่า และจำนวนครั้งที่แต่ละครัวเรือนติดต่อหน่วยงานราชการลงลงมาก ซึ่งในปี 2542 มีร้อยละ 10 ของครัวเรือนที่เข้าติดต่อหน่วยงานราชการ ต้องจ่ายสินบน คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ส่วนในปี 2557 สัดส่วนการจ่ายสินบนลดลงเหลือ 5% เป็นจำนวนเงินประมาณ 5 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกรมที่ดินและสถานีตำรวจ

นอกจากนี้ ยังพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการจ่ายสินบนว่า เกิดจากเศรษฐกิจไม่ดีและค่าครองชีพสูง เป็นปัญหาที่รุนแรงที่สุด รองลงมาเป็นปัญหาการคอร์รัปชั่นในหน่วยงานรัฐ ตามด้วยปัญหายาเสพติด โดยในปี 2542 คนไทยมองว่า นักธุรกิจคอร์รัปชั่นมากกว่าข้าราชการ แต่ปี 2557 มองว่า ทั้ง 2 กลุ่มมมีการคอร์รัปชั่นเท่ากัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดุลย์เผยนโยบายรางวัลสินบนนำจับ ระงับชั่วคราว