คนขอประเทศสงบ-ของไม่แพง เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล

Home / ข่าวทั่วไป / คนขอประเทศสงบ-ของไม่แพง เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล

ดุสิตโพลเผยคนอยากให้ประเทศสงบสุข – ของไม่แพงเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล-คสช. เชื่อประยุทธ์ มีคุณธรรมนำชาติเดินหน้าได้

วันนี้ (30 พ.ย. 57) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หรือ ดุสิตโพล ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน จำนวน 1,417ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2557 ถึงเรื่อง “ของขวัญปีใหม่ ที่อยากได้จากรัฐบาล และ คสช.” พบว่าประชาชน

ดุสิตโพล, ของขวัญปีใหม่, ของแพง,    ข่าววันนี้

85.56% อยากให้บ้านเมืองสงบสุข ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่มีการชุมนุมเคลื่อนไหว เป็นของขวัญปีใหม่ด้านการเมืองที่ประชาชนอยากได้มากที่สุด
75.79% มีนักการเมืองที่ดี มีคุณภาพ ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน
74.09% มีความเป็นประชาธิปไตย ประชาชนได้มีส่วนร่วม มีการเลือกตั้งโดยเร็ว
65.34% ปฏิรูปการเมือง ทำงานอย่างโปร่งใส ขจัดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

เมื่อถามว่า“ของขวัญปีใหม่” ด้าน “เศรษฐกิจ” ที่อยากได้มากที่สุด คือนั้น
86.97% การควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพง ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้น
81.74% เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น มีเสถียรภาพ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
79.12% มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น สวัสดิการดี รายได้เพียงพอกับรายจ่าย ไม่เป็นหนี้
และ 75.27% ราคาพลังงานลดลง คนไทยได้ใช้น้ำมันและแก๊สราคาถูก

ส่วนของขวัญปีใหม่ด้าน สังคม ที่ประชาชนอยากได้มากที่สุด คือ
73.07% สังคมเป็นระเบียบ ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย อาชญากรรมและยาเสพติดลดลง
70.96% คนไทยรักใคร่สามัคคีปรองดอง มีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปัน
60.89% ครอบครัวอบอุ่น มีเวลาให้แก่กัน อยู่กันพร้อมหน้า
59.72% มีการเดินทางที่สะดวก ระบบขนส่งมวลชนทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่

ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังเชื่อด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นคนดีมีคุณธรรมสามารถนำพาประเทศเดินไปข้าง
หน้าอย่างมั่นคงได้

ติดตามอ่านข่าวเกี่ยวกับ “โพล ผลโพล” ทั้งหมดได้ที่นี่ >>>>

MThai News