อุทัยระบุราคายางพาราตกต่ำเลยจุดวิกฤตแล้ว

Home / ข่าวทั่วไป / อุทัยระบุราคายางพาราตกต่ำเลยจุดวิกฤตแล้ว
ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย ระบุ ราคายางพาราตกต่ำเลยจุดวิกฤตไปแล้ว พร้อมเผยการแก้ปัญหาด้านราคาต้องเพิ่มมูลค่าของยางพารา

ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้มีการจัดเวทีเสวนาเรื่องของ “อนาคตยางพาราไทย จะไปทางไหน” นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์ยางพาราปี 2557 อยู่ในภาวะที่เลยคำว่าวิกฤตมาแล้ว เพราะเป็นราคายางที่ตกต่ำที่สุดในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาต้นทุนตามความเป็นจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 65.25 บาท แต่ปัจจุบันราคาขายยางพาราอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 30 กว่าบาทเท่านั้น

 ราคายางพาราตกต่ำ
ราคายางพาราตกต่ำ

ขณะที่แนวทางการแก้ไขปัญหายางพารามีอยู่หลายแนวทาง แต่ที่สามารถทำได้ทันที คือ การพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมยาง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของยางพารา และเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการที่รัฐบาลจะต้องเร่งส่งเสริมให้ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากยางพาราที่มีอยู่ให้มากที่สุด เช่น การกำหนด TOR เพื่อกำหนดขอบเขตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำยางพาราไปเป็นส่วนผสม อาทิ การทำถนน หรือ พื้นยางสังเคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้น

ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย ยังกล่าวอีกว่า หลังจากนี้เตรียมจะเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐบาลเพื่อเสนอปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ หลังจากพบว่าหลายมาตรการที่จะเป็นแนวทางแก้ปัญหา ยังไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจังจาก รัฐบาล และยังมีความกังวลว่าตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงเดือน ก.พ. 58 จะเป็นช่วงที่มียางพาราออกมาสู่ตลาดมากที่สุด และมีแนวโน้มราคาลดลงอีก หากรัฐบาลยังปล่อยปละละเลยเรื่องนี้ ซึ่งหากเป็นอย่างนั้นเกษตรกรชาวสวนยางคงจะต้องโค่นต้นยางทิ้งกันหมด รวมทั้งเลิกปลูกยางไปในที่สุด