ผบ.ตร.ลงนามคำสั่งไล่ออก’พงศ์พัฒน์’พวกรวม6คน

Home / ข่าวทั่วไป / ผบ.ตร.ลงนามคำสั่งไล่ออก’พงศ์พัฒน์’พวกรวม6คน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เซ็นคำสั่งไล่ “พงศ์พัฒน์” กับพวกรวม 6 คน ออกจากราชการแล้ว โดยมีผล 23 ธ.ค. 57

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ลงนามในคำสั่ง ตร. ที่ 704/2557 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ลง 26 ธันวาคม 2557 ลงโทษไล่ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์, พล.ต.ต.โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์, พล.ต.ต.บุญสืบ ไพรเถื่อน, พ.ต.อ.วุฒิชาติ เลื่อนสุคันธ์, ด.ต.สุรศักดิ์ จันทร์เงา, ด.ต.ฉัตรินทร์ (จักรินทร์) เหล่าทอง ออกจากราชการ

588285-01

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามคำสั่ง ตร. ที่ 632/2557 ลง 23 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งกรณีนี้เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.257 มาตรา 72 และมาตรา 90 และตามมติคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อ 23 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษไล่ทั้ง 6 ราย ออกจากราชการ