นายกฯ ย้ำมุ่งมั่นแก้ปัญหาประเทศ ลุยสางโกงลดแตกแยก

Home / ข่าวทั่วไป / นายกฯ ย้ำมุ่งมั่นแก้ปัญหาประเทศ ลุยสางโกงลดแตกแยก

นายกรัฐมนตรี ย้ำลุยแก้ปัญหาประเทศ ให้ทุกคนตระหนักค่านิยม 12 ประการ แนะเกษตรกรพัฒนายกระดับเป็นเกษตรอินทรีย์ เพาะปลูกพืช ข้าวไร้สารพิษ ลดต้นทุน ฝากทุกคนส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและภัยหนาว

ประยุทธ์ จันทร์โอชา, รายการคืนความสุขฯ, ค่านิยม12ประการ, ผูกปิ่นโตข้าว,   ข่าววันนี้
รายการคืนความสุขฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” โดยระบุว่า รัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ประชาชนประสบ ทั้งปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ ปัญหาภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสวนยาง และอื่นๆ

พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนยึดถือโครงการ “ผูกปิ่นโตข้าว” เป็นแบบอย่าง ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาที่คืนความสุขให้กับเกษตรกร โดยเป็นโครงการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน้นความพอเพียง เน้นความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เน้นความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นโครงการที่สามารถเข้าถึงประชาชนคนไทยทุกคนที่ต้องการจะเห็นข้าวไทยกลับมามีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยสำหรับการบริโภค

โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกเชื่อมระหว่างครอบครัวคนในเมืองกับครอบครัวชาวนาที่ปลูกข้าวอินทรีย์ หรือข้าวปลอดสารโดยตรง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้เหลือเพียงไร่ละ 2,000-3,000 บาท เมื่อเทียบกับการทำนาแบบเคมีที่ใช้ต้นทุนสูงถึง 6,000-7,000 บาท หรือประหยัดต้นทุนกว่าร้อยละ 50-60

โดยจากนี้จะขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงธุรกิจต่างๆ อาทิ บริษัทห้างร้าน ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน หรือหน่วยงานราชการใดๆ ที่ต้องการสนับสนุนส่งเสริมพี่น้องชาวนา และข้าวไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแรง

พร้อมกันนี้ฝากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรพี่น้องปราชญ์ชาวบ้าน และปราชญ์ชุมชน ช่วยกัน ร่วมกันเผยแพร่ความรู้ ในเรื่องของการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะกล้วยไม้ เพื่อยกระดับการทำการเกษตรของประเทศ เป็นเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอินทรีย์

นายกฯ เล็งปรับวิถีประชาชนหนุนใช้จักรยานรอบกทม.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” โดยระบุว่า โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ในการจัดทำช่องทางจักรยานและส่งเสริมและการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์ในการสัญจรไปมา

จะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ลดปัญหาการจราจร ปัญหามลพิษและสภาพแวดล้อมในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ สนับสนุนการท่องเที่ยว การออกกำลังกาย และเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 ให้กับประชาชนด้วย ทั้งนี้ ในระยะแรกจะดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยาน จำนวน 12 เส้นทาง

และในระยะที่ 2 จะดำเนินการปรับปรุงเพิ่มอีก 5 เส้นทางในปี 2558 มีระยะทางรวมอีก 10 กิโลเมตร ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะขยายเส้นทางจักรยานไปยังฝั่งธนบุรี รวมถึงเส้นทางอื่นๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งปัจจุบัน กทม. มีเส้นทางจักรยานรวม 31 เส้นทาง ระยะทาง 232 กิโลเมตร

โดยการดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานดังกล่าว จะเป็นการปรับปรุงด้านกายภาพ อาทิ ปรับผิวจราจรให้มีความเรียบ ปรับระดับรางรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำ ปรับช่องทางเดินถนนให้มีความเหมาะสม ปรับช่องทางจักรยานให้มีความชัดเจน ตีเส้นจราจรช่องทางจักรยานเป็นเส้นคู่ ทาสีพื้นผิวช่องจักรยานเป็นสีเขียว ติดตั้งสัญลักษณ์ทางจักรยานและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย

ซึ่งการบริหารจัดการ จะคำนึงถึงพ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์ การจราจร ผู้ใช้รถใช้ถนน ที่มีความจำเป็นในการใช้พื้นที่ร่วมกัน เผื่อแผ่แบ่งปันกันในเรื่องของการใช้ถนนให้เหมาะสม รวมถึงการจอดรถในเส้นทางจักรยาน ต้องคำนึงถึงความมีวินัย ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ขณะที่การปรับภูมิทัศน์และขยายเส้นทางจักรยานของ กทม. อาจกระทบกับคนบางกลุ่ม แต่จะให้ประโยชน์กลับมาต่อคนหมู่มาก ซึ่งต้องอาศัยการปรับตัวเข้าหากัน เช่น พ่อค้าหาบเร่แผงลอย อาจปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือขายสินค้า สำหรับบริการให้กับนักปั่น นักท่องเที่ยว ที่จะมีมากขึ้นในอนาคต ช่วยสร้างโอกาสและรายได้ นำเสนอผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ณ จุดแวะพัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนาต่อยอด นำมาสู่การพัฒนาในแนวทางที่ดีขึ้นสำหรับทุกฝ่าย

“ประยุทธ์”ชวนเข้าร่วมโครงการผูกปิ่นโตข้าว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมกับวางรากฐานของประเทศ พร้อมกันนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันให้ส่งกำลังให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ ภัยหนาวภาคเหนือ และเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำอยากให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการผูกปิ่นโตข้าว ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสา ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลไกเชื่อมระหว่างครอบครัวในเมืองกับชาวนาที่ปลูกข้าวปลอดสารพิษ พร้อมกันนี้ได้เตรียมขยายเครือข่ายกับสถานประกอบการต่างๆ อีกด้วย

“ประยุทธ์” ย้ำให้ยึดค่านิยม 12 ประการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า สำหรับในเรื่องค่านิยม 12 ประการ ที่รัฐบาล และ คสช. ได้นำเสนอให้คนไทยตระหนักนั้น เป็นแนวทางที่ทำให้ชาวต่างชาติได้รับรู้รับทราบถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันทุกประเทศในโลกได้เผชิญกับวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันและหาความเป็นตัวของตัวเองได้ยาก หากลืมประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย

ทั้งนี้ ไม่อยากให้ใช้จ่ายงบประมาณที่ฟุ่มเฟือยมากเกินความจำเป็นในการรณรงค์เรื่องค่านิยม แต่อยากให้มีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ ขณะเดียวกันโรงเรียนต่างๆ ควรนำไปใช้ให้ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ซึมซับเข้าไปในวิถีการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” รวมความไปถึงเรื่องซื่อสัตย์ด้วย ตามแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ก็ต้องช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เกิดความเข้าใจ ปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้เป็นคนที่มีวินัย มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน ส่วนคุณครูก็ต้องปลูกฝังทักษะการใช้ชีวิตสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆ ให้ลูกศิษย์เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมและตนเอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี สร้างความรู้ความสามารถให้ทัดเทียมอารยประเทศ สังคมไทยก็จะปราศจากสิ่งเลวร้ายต่างๆ ในเรื่องการทุจริต ความแตกแยก ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรม

“ประยุทธ์” ห่วงพื้นที่น้ำท่วมและภัยหนาว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ รวมทั้งภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนในวงกว้าง รัฐบาลยังให้ความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง

โดยสั่งการให้แก้ไข ช่วยเหลือ ฟื้นฟูในทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันขอขอบคุณข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคเอกชนทุกคน ที่ช่วยเสียสละ ร่วมใจกันดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัย พื้นที่ห่างไกล และผลักดันบริการของรัฐรูปแบบต่างๆ ให้ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ในช่วงเสาร์-อาทิตย์นี้ ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งที่ไปท่องเที่ยวในห้วง “เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ก็จะเดินทางกลับมาทำงาน เริ่มต้นศักราชใหม่ ช่วยกันเดินหน้าประเทศไทย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายที่เสียสละ อดทนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ และการเดินทางกลับขอให้ปลอดภัยทุกคน

อย่างไรก็ตาม ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ขอให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน สร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ร่มเย็น น่าอยู่ มั่นคง แข็งแรง อย่างยั่งยืนในทุกมิติต่อไปด้วย ขอให้ทุกคนร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล ขอให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จงทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยทั่วทั้งประเทศตลอดไป

ติดตามอ่านข่าวเกี่ยวกับ “รายการคืนความสุข” ทั้งหมดได้ที่นี่ >>>>

MThai News