ประกันสังคม ไฟเขียว ผู้ประกันตน เปลี่ยนโรงพยาบาล ได้

Home / ข่าวทั่วไป / ประกันสังคม ไฟเขียว ผู้ประกันตน เปลี่ยนโรงพยาบาล ได้

สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิประจำปี 58 ได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป

นางปราณิน มุตตาหารัช เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม บอกว่า ผู้ประกันตนที่ต้องการจะเปลี่ยนสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม เพื่อใช้บริการทางการแพทย์ สามารถเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ยื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาล โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศที่สะดวก ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2558

20

สำหรับในปี 2558 มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ จำนวน 241 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล 157 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 84 แห่ง ทั้งนี้การกำหนดให้เปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการใช้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะกรณีการย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานใหม่ หรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ในปี 2558

MThai News