เช็คที่นี่! รายชื่อโยกย้าย ‘ขรก.ตร.’ ทั่วประเทศ

Home / ข่าวทั่วไป / เช็คที่นี่! รายชื่อโยกย้าย ‘ขรก.ตร.’ ทั่วประเทศ

เปิดรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบก.-ผกก. ที่ได้รับแต่งตั้งโยกย้าย ทั่วประเทศ หลังคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ที่มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ม.ค.2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 15 ม.ค.นี้

สตช.

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

พ.ต.อ.กมล สุทธิแพทย์ รอง ผบก.จร. เป็น รองผบก.น.7 พ.ต.อ.กฤตธาพาล ยี่สาคร รอง ผบก.น.4 เป็น รอง ผบก.น.5 พ.ต.อ.กิตติกร บุญสม รอง ผบก.น.6 เป็น รอง ผบก.น.5 พ.ต.อ.กิตติคุณ พูลสมบัติ รอง ผบก.น.1 เป็น รอง ผบก.น.3 พ.ต.อ.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบก.น.2 เป็น รอง ผบก.น.5 พ.ต.อ.เฉลิมเกียรติ์ อมรากระสินธุ์ รอง ผบก.อคฝ. เป็น รอง ผบก.น.5

พ.ต.อ.ชยุต มารยาทตร์ รอง ผบก.น.2 เป็น รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ รอง ผบก.น.6 เป็น รอง ผบก.น.8 พ.ต.อ.ชาญ แก้วท่าไม้ รอง ผบก.น.9 เป็น รอง ผบก.อคฝ. พ.ต.อ.ชุมพร กาญจนรัตน์ รอง ผบก.น.7 เป็น รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.ชูศักดิ์ เตชะรักษ์พงษ์ รอง ผบก.น.2 เป็น รอง ผบก.น.8 พ.ต.อ.โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบก.อคฝ. เป็น รอง ผบก.น.8

พ.ต.อ.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบก.น.9 เป็น รอง ผบก.น.8 พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ การดี รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เป็น รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.ทวีรัชต์ ศระวัชพงศ์ รอง ผบก.อ่างทอง เป็น รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ.ทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง รอง ผบก.ปปป. เป็น รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ รอง ผบก.สกลนคร เป็น รอง ผบก.น.3

พ.ต.อ.นิติพันธุ์ โรหิโตปการ รอง ผบก.อก.บช.น. เป็น รอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.บรรลือศักดิ์ ขลิบเงิน รองผบก.อก.บช.น. เป็น รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.พัฒนา เพศยนาวิน รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก เป็น รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบก.จร. เป็น รอง ผบก.น.9

พ.ต.อ.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล รอง ผบก.น.3 เป็น รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ.ภาณุ รักษ์กุล รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง เป็น รอง ผบก.5 พ.ต.อ.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบก.น.8 เป็น รอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.9 เป็น รอง ผบก.น.5 พ.ต.อ.ภิมเสน ขจรประศาสน์ รองผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี เป็น รอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษา รอง ผบก.ตชด.ภ.1 เป็น รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.มานพ น่วมลิวงศ์ รอง ผบก.อก.บช.น. เป็น รอง ผบก.น.4

พ.ต.อ.รณเสฏฐ์ อัตวรอนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็น รอง ผบก.อก.บชน. พ.ต.อ.วรชิต กาญจนะเสน รอง ผบก.ภ.จว.ตราด เป็น รอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.วราพงษ์ ประเศรษฐโฐ รอง ผบก.ศฝร.ภ.7 เป็น รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.จร. เป็น รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.วุฒิพงศ์ เพ็ชรกำเนิด รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี เป็น ผบก.น.7 พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รอง ผบก.น.3 เป็น รอง ผบก.น.4

พ.ต.อ.ศุภโยชก์ ธารีไทย รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี เป็น รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.สมนึก น้อยพงศ์ รอง ผบก.น.5 เป็น รอง ผบก.น.7 พ.ต.อ.ศราวุธ เอี่ยมสำราญ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เป็น รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.สำเริง สวนทอง นว.(สบ5) ที่ปรึกษา สบ10 เป็น รอง ผบก.น.8

พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็น รอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.สุรศักดิ์ ขุนณรงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผบก.สส. พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบก.น.8 เป็น รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.อรรถวิทย์ สายสืบ รอง ผบก.น.1 เป็น รอง ผบก.อคฝ. พ.ต.อ.อาคม จันทลาช รอง ผบก.ปส.2 เป็น รอง ผบก.อก.บช.น. พ.ต.อ.อารยะพันธุ์ พุกบัวขาว รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เป็น ผบก.น.2 พ.ต.อ.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รอง ผบก.อคฝ. เป็น รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.จำลอง สว่างวงศ์ ผกก.สน.สุวินทวงศ์ เป็น รอง ผบก.น.2

พ.ต.อ.ณัฐนันท์ นานาสมบัติ ผกก.ฝอ.สปพ. เป็น รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.ทวัช วงศ์สง่า ผกก.สน.ธรรมศาลา เป็น รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ.วิทยา ทิพย์พาวัลย์ พงส.ผทค.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.4 เป็น รอง ผบก.อก.บช.น. พ.ต.อ.วีระวิทย์ วัจนะพุกกะ ผกก.กก.5 บก.จร. เป็น รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์ พงส.ผทค.บก.น. เป็น รอง ผบก.อก.

พ.ต.อ.สราวุธ จินดาคำ ผกก.สน.คันนายาว เป็น รอง ผบก.อคฝ. พ.ต.อ.สิทธิภาพ ใบประเสริฐ ผกก.สน.หนองจอก เป็น รอง ผบก.อก.บช.น. พ.ต.อ.สุชาติ คล้ายจันทร์พงษ์ พงส.ผทค.น.7 เป็น รอง ผบก.น.3 พ.ต.อ.อัศวยุทธ นุชพุ่ม ผกก.สน.ฉลองกรุง เป็น รอง ผบก.น.3

พ.ต.อ.กฤตภาส พาทีทิน ผกก.ฝอ.กต.1 จต. เป็น ผกก.สน.ท่าเรือ พ.ต.อ.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์ ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.3 เป็น ผกก.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.กิตติเชษฐ์ศักยภาพวิชานนท์ ผกก.ฝอ.บก.ภ.จว.สุโขทัย เป็น ผกก.สน.โคกคราม

พ.ต.อ.กิตติพงศ์ วิเศษสงวน ผกก.สภ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.สน.ห้วยขวาง พ.ต.อ.กุลเชษฐ์ บางพราน ผกก.1 บก.จร. เป็น ผกก.3 บก.จร. พ.ต.อ.โกสิต กาญจนโกมล ผกก.สภ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผกก.สน.เตาปูน พ.ต.อ.คมสัน แตงจุ้ย ผกก.สน.ลาดกระบัง เป็น ผกก.สน.สุทธิสาร พ.ต.อ.จิณวัตร ก้อนทองดี ผกก.สภ.แสวงหา จ.อ่างทอง เป็น ผกก.สน.บุคคโล พ.ต.อ.ชนาวิน พวงเพ็ชร ผกก.ฝอ.8 บก.อก.บช.น. เป็น ผกก.สน.พญาไท

พ.ต.อ.ชนิน วชิรปาณีกูล ผกก.สภ.บ้านเป้าจ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.ฝอ.บก.น.5 พ.ต.อ.ชัยพล เอกกุล นว.(สบ4) ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น ผกก.สน.คลองตัน พ.ต.อ.ชัยรพ จุณณวัตต์ ผกก.สน.จักรวรรดิ เป็น ผกก.สน.โชคชัย พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ผกก.กก.สส.2 บก.สส. เป็น ผกก.ฝอ.บก.น.8 พ.ต.อ.ชาญวิทย์ พุ่มโพธิ์ ผกก.อารักขา 1 บก.อคฝ. เป็น ผกก.สน.บางยี่เรือ พ.ต.อ.ชุมพล ชาญชนะโยธิน ผกก.สภ.สว่างดินแดง จ.สกลนคร เป็น ผกก.สน.สำราญราษฎร์

พ.ต.อ.เชิดชาย สัตตบุศย์ ผกก.สภ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี เป็น ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ณัชพลพันธ์ มาลัย ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.น. เป็น ผกก.สน.สุวินทวงศ์ พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์ สิทธิธาภิรมย์ ผกก.สภ.แม่ระมาด จ.ตาก เป็น ผกก.สน.บางเขน พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ ผกก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. เป็น ผกก.สน.บางกอกใหญ่ พ.ต.อ.เติมเผ่า สิริภูบาล ผกก.สภ.เมืองการุ้ง จ.อุทัยธานี เป็น ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง

พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ ผกก.กก.สส.บก.น.7 เป็น ผกก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. พ.ต.อ.ธนชัย อุสาหกิจ ผกก.ฝอ.บก.น.3 เป็น ผกก.สน.นิมิตรใหม่ พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.สมเด็จเจ้าพระยา เป็น ผกก.สน.ประชาชื่น พ.ต.อ.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผกก.สน.บางนา เป็น ผกก.สน.สายไหม พ.ต.อ.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผกก.สภ.แก้งสนามมาง จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สส.บก.น.2

พ.ต.อ.นคร ทองพานิช นว.สบ 4 ผช.ผบ.ตร. เป็น ผกก.สน.บางรัก พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม เป็น ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 พ.ต.อ.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ ผกก.สส.1 บก.สส.ศชต. เป็น ผกก.สน.บางโพงพาง พ.ต.อ.นิพนธ์ เจริญศิลป์ ผกก.สน.ทุ่งครุ เป็น ผกก.สน.พระโขนง พ.ต.อ.นิพนธ์ ฤกษ์นิยม ผกก.บป.สยศ. เป็น ผกก.ฝอ.6 อก.บช.น. พ.ต.อ.บันลือศักดิ์ แสงสว่าง ผกก.สน.ห้วยขวาง เป็น ผกก.อารักขา 1 อคฝ. พ.ต.อ.ประพนธ์ ไกรประยูร ผกก.สภ.คูบางหลวง จ.ปทุมธานี เป็น ผกก.ฝอ.5 อก.บช.น.

พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. เป็น ผกก.สส.2 บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.ประสงค์ อานมณี ผกก.3 ปส.4 บช.ปส. เป็น ผกก.สส.บก.น.8 พ.ต.อ.ปรีชา กองแก้ว ผกก.สน.สุทธิสาร เป็น ผกก.สน.บางโพ พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา ผกก.สภ.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต เป็น ผกก.สน.ดินแดง

พ.ต.อ.พงศักดิ์ ทรัพย์ละออง ผกก.สน.น้ำโสม จ.อุดรธานี เป็น ผกก.สน.ยานนาวา พ.ต.อ.พรชัย ชะลอเดช ผกก.กก.สส.บก.น.1 เป็น ผกก.สน.ลุมพินี พ.ต.อ.พรเทพ กลิ่นอุดม ผกก.สส.ภ.จ.มหาสารคาม เป็น ผกก.สส.บก.น.9

พ.ต.อ.พรเทพ สูติปัญญา ผกก.ศฝร. เป็น ผกก.สน.หนองจอก พ.ต.อ.พิพัฒน์ บุญเพ็ชร์ ผกก.ฝอ.บก.จร. เป็น ผกก.สน.หนองแขม พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น ผกก.อก.4 บก.ส.3 บช.ส. เป็น ผกก.สน.จักรวรรดิ พ.ต.อ.ภานุเดช สุขวงศ์ ผกก.สน.หลักสอง เป็น ผกก.สน.พหลโยธิน

พ.ต.อ.ภิญโญ ป้อมสถิตย์ ผกก.กลุ่มงานจราจร สยศ. เป็น ผกก.สส.บก.น.7 พ.ต.อ.ภูวนาถ ฤทธาเวช ผกก.ฝอ.บก.น.5 เป็น ผกก.สน.บางมด พ.ต.อ.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ ผกก.สน.บางมด เป็น ผกก.สน.ตลาดพลู

พ.ต.อ.เมธา เจียมไกรศรี ผกก.สภ.บางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ เป็น ผกก.สน.ประเวศฃพ.ต.อ.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์ ผกก.สภ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สน.บางบอน พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ อินทรพงษ์ ผกก.กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สพฐ. เป็น ผกก.4 บก.จร. พ.ต.อ.รังสรรค์ ประดิษฐผล ผกก.4 บก.จร. เป็น ผกก.สน.ชนะสงคราม พ.ต.อ.รัชพล ชนะศรีขจร ผกก.สน.คลอง 5 จ.ปทุมธานี เป็น ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.1 เป็น ผกก.สน.หัวหมาก

พ.ต.ต.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ ผกก.สภ.หางน้ำสาคร จ.ชัยนาท เป็น ผกก.สน.ลาดพร้าว พ.ต.อ.ศุภชัชจ์ เปี่ยมมนัส ผกก.สภ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็น ผกก.5 บก.จร. พ.ต.อ.ศุภชัย ผุยแก้วคำ ผกก.สภ.พัทยา จ.ชลบุรี เป็น ผกก.สน.บวรมงคล พ.ต.อ.ศุภรกฤษฎิ์ ประชากิตติกุล ผกก.สภ.ช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.สน.สำเหร่ พ.ต.อ.สมโภชน์ ทัศนา ผกก.สภ.ดงละคร จ.นครนายก เป็น ผกก.สน.ปากคลองสาน พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ ผกก.สภ.กุดบาก จ.สกลนคร เป็น ผกก.ฝอ.บก.น.6

พ.ต.อ.สมศักดิ์ชัย อมรส่งเจริญ ผกก.สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เป็น ผกก.ดส. พ.ต.อ.ศรวิศ เพชร์คำ ผกก.สภ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สน.มักกะสัน พ.ต.อ.สหภัส กายขำสิทธิกุล ผกก.สภ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็น ผกก.สภ.คันนายาว พ.ต.อ.สามารถ พรหมชาติ ผกก.ฝอ.10 บก.อก.บช.น. เป็น ผกก.สน.ธรรมศาลา พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์ ผกก.หนองแสง จ.อุดรธานี เป็น ผกก.สน.ลาดกระบัง พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พงษ์ธนารักษ์ ผกก.3 บก.จร. เป็น ผกก.สน.หลักสอง พ.ต.อ.สินชัย นิ่มปุญญกำพงษ์ ผู้ช่วย นว.(สบ4) รอง ผบ.ตร. เป็น ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.น.

พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สส.ภ. จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.สส.บก.น.4 พ.ต.อ.สุปัฎน์ จรจันทึก ผกก.สน.ลำหิน เป็น ผกก.1 สายตรวจ บก.จร. พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู นว. ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น ผกก.สน.บึงกุ่ม

พ.ต.อ.สุพัชร พึ่งพวง ผกก.สก.สกพ.เป็น ผกก.สส.บก.น.5 พ.ต.อ.สุริยา นาคแก้ว ผกก.สภ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เป็น ผกก.สน.บางซื่อ พ.ต.อ.สุวัฒน์ เกิดแก้ว ผู้ช่วย นว. ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น ผกก.ฝอ.บก.สส. พ.ต.อ.สุวิชชา จินดาคำ ผกก.4 บก.ปทส. เป็น ผกก.สน.บางชัน

พ.ต.อ.อนุรักษ์ ยศประสิทธิ์ ผกก.ฝอ.6 อก.บช.น. เป็น ผกก.สน.สมเด็จเจ้าพระยา พ.ต.อ.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผกก.สภ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.สน.ทุ่งครุ พ.ต.อ.อรรถวุฒิ นิวาตโสภณ ผกก.ฝอ.5 อก.บช.น. เป็น ผกก.สน.บางยี่ขัน พ.ต.อ.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผกก.สภ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็น ผกก.สน.บางขุนเทียน

พ.ต.อ.อุดม ธุระงาน ผกก.สภ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็น ผกก.สภ.บางนา พ.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน ผกก.สส.บก.น.8 เป็น ผกก.ศฝร. พ.ต.อ.เอกสฤษดิ์ วิโรจน์ยุติ ผกก.ฝอ.บก.น.4 เป็น ผกก.สน.ลำหิน พ.ต.อ.เอนก ไพรศรี ผกก.ผอ.บก.สส. เป็น ผกก.ฝอ.บก.สปพ.

พ.ต.ท.ขจรพงศ์ จิตต์ภาคภูมิ รอง ผกก.สส.สน.ฉลองกรุง เป็น ผกก.สน.ทองหล่อ พ.ต.ท.จารุภัชร ทองโกมล รอง ผกก.สส.บก.น.1 เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.บช.น. พ.ต.ท.เชษฐา สว่างสุข รอง ผกก.ฝอ.6 อก.บช.น. เป็น ผกก.สน.วังทองหลาง

พ.ต.ท.โชติ สุวรรณจุณีย์ รอง ผกก.ป.สน.หนองจอก เป็น ผกก.ฝอ.บก.จร. พ.ต.ท.ณฐกร คุ้มทรัพย์ รอง ผกก.สส.สน.บางกอกน้อย เป็น ผกก.สน.ศาลาแดง พ.ต.ท.ณัฏฐ์พัชร์ ผดุงจันทน์ รอง ผกก.จร.สน.บุคคโล เป็น ผกก.สน.บุปผาราม พ.ต.ท.ธรรมนูญ บุญเรือง รอง ผกก.ป.สน.ดินแดง เป็น ผกก.สน.วัดพระยาไกร

พ.ต.ท.บุญชู รัตกิจนากร รอง ผกก.ศฝร. เป็น ผกก.ฝอ.3 อก.บช.น. พ.ต.ท.พิทักษ์ ปัญญาพร รอง ผกก.สส.สน.บุปผาราม เป็น ผกก.สน.อุดมสุข พ.ต.ท.พิทักษ์ สุทธิกุล รอง ผกก.ป.สน.สายไหม เป็น ผกก.สน.บางเสาธง พ.ต.ท.ภิญโญ ใหญ่ไล้บาง รอง ผกก.กก.2 บก.จร. เป็น ผกก.ฝอ.บก.น.4

พ.ต.ท.ลือศักดิ์ ดำเนินสวัสดิ์ รอง ผกก.จร.สน.บางพลัด เป็น ผกก.สน.บางพลัด พ.ต.ท.ศรานนท์ หอมทรัพย์ รอง ผกก.กก.3 บก.จร. เป็น ผกก.ฝอ.4 อก.บช.น. พ.ต.ท.ศุภกร บุญสวนเกริกชัย พงส.ผนพ.สน.บางขุนเทียน เป็น ผกก.ฝอ.10 อก.บช.น. พ.ต.ท.สถิตย์ สังข์ประไร รอง ผกก.สส.สน.สายไหม เป็น ผกก.สส.บก.น.1

พ.ต.ท.สมเกียรติ สนใจ รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลาง เป็น ผกก.สน.ลำผักชี พ.ต.ท.สมโภช สุวรรณจรัส รอง ผกก.ป.สน.บางรัก เป็น ผกก.สน.นางเลิ้ง พ.ต.ท.สำเริง ผลรอด รอง ผกก.ฝอ.7 อก.บช.น.เป็น สน.แสมดำ พ.ต.ท.สุเทพ ปั่นโพชา พงส.ผนพ.สน.บางบอน เป็น ผกก.ฝอ.บก.น.1 พ.ต.ท.สุนทรเกียรติ คล้ายกรุต รอง ผกก.จร.สน.จักรวรรดิ เป็น ผกก.สน.ฉลองกรุง พ.ต.ท.องอาจ ไทยภักดี พงส.ผนพ.สน.เตาปูน เป็น ผกก.ฝอ.บก.น.2

พ.ต.ท.อรรถวินทน์ เกษแก้ว รอง ผกก.อารักขา 2 อคฝ. เป็น ผกก.สน.จรเข้น้อย พ.ต.ท.อลงกรณ์ สดคมขำ รอง ผกก.ป.สน.สำราญราษฎร์ เป็น ผกก.สน.พระราชวัง พ.ต.ท.อัครวุฒ ธานีรัตน์ รอง ผกก.ป.สน.ยานนาวา เป็น ผกก.ควบคุมฝูงชน ชบ.1 อคฝ.พ.ต.ท.อุดม รุจิระชาคร พงส.ผนพ.สน.บางเขน เป็น ผกก.ผอ.บก.น.3 พ.ต.ท.หญิง นวลลออ สงวนดิสกุล รอง ผกก.กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล สปพ. เป็นผกก.กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล สปพ.

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง( บช.ก.)

พ.ต.อ.กมล เหรียญราชา รอง ผบก.ปอศ. เป็นรอง ผบก.รฟ. พ.ต.อ.กฤษณะ สุขสมบูรณ์ รอง ผบก.อก.ภ.7 เป็นรอง ผบก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ปลาทอง รอง ผบก.สส. เป็นรอง ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ สุขวัฒน์ธนกุล รอง ผบก.รฟ. เป็นรอง ผบก.ปปป. พ.ต.อ.จักษ์ เพ็งสาธร ผกก.2 บก.ปปป. เป็นรอง ผบก.ปปป. พ.ต.อ.ชัช สุกแก้วณรงค์ รอง ผบก.ทล. เป็นรอง ผบก.รน. พ.ต.อ.วัฒนา แก้วดวงเทียน รอง ผบก.รน. เป็นรอง ผบก.ปอท.พ.ต.อ.ชาญศิริ สุขรวย รอง ผบก.น.8 เป็นรอง ผบก.ทล. พ.ต.อ.โชคชัย นนท์ปฏิมากุล ผู้บังคับการเรือ (สบ4) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ บก.รน. เป็นรอง ผบก.รน.

พ.ต.อ.ณพวัฒน์ อารยางค์กูร รอง ผบก.ปคม. เป็นรอง ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี รอง ผบก.ปทส. เป็นรอง ผบก.ทล. พ.ต.อ.ธนัญชัย เพียรช่าง ผกก.2 ปก.ปทส. เป็น ผกก.2 บก.รฟ. พ.ต.อ.ธวัช ปิ่นประยงค์ ผกก.ฝอ.บก.ทล. เป็นรอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.นิตินันท์ เพชรบรม รองผบก.ทล. เป็นรอง ผบก.รฟ. พ.ต.อ.ประเสริฐ พัฒนาดี รอง ผบก.ปคบ. เป็นรอง ผบก.ป. พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ศฝร.ภ.3 เป็นรอง ผบก.อก.บช.ก.

พ.ต.อ.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบก.ปทส. เป็นรอง ผบก.รฟ. พ.ต.อ.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบก.น.4 เป็นรอง ผบก.ป. พ.ต.อ.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รอง ผบก.สนับสนุนทางเทคโนโลยี เป็นรอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ นว.(สบ5) รอง ผบ.ตร. เป็นรอง ผบก.ปอท.พ.ต.อ.มล.สันธิกร วรวรรณ รอง ผบก.อก.บช.ก. เป็นรอง ผบก.ทล.

พ.ต.อ.มนตรี แป้นเจริญ ผกก.5 บก.ปทส. เป็นรอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ราชธรรม จิตธรรมมา ผกก.5 บก.ปทส. เป็นรอง ผบก.รฟ. พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ สายันต์ประเสริฐ รอง ผบก.น.8 เป็นรอง ผบก.ทล. พ.ต.อ.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา รอง ผบก.สลก.ตร. เป็นรอง ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.วิเศษ เกตุพันธ์ รอง ผบก.สลก.ตร. เป็นรอง ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ศิววงษ์ พัฒน์พงศ์พานิช รอง ผบก.ปส.2 เป็นรอง ผบก.ป. พ.ต.อ.สมพร แดงดี รอง ผบก.อก.ภ.1 เป็นรอง ผบก.ปอท.

พ.ต.อ.สยาม บุญสม รอง ผบก.อก.ภ.1 เป็นรอง ผบก.ป. พ.ต.อ.สรรักษ์ จูสนิท รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็นรอง ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.สรายุทธ สงวนโภคัย รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ เป็นรอง ผบก.ป. พ.ต.อ.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล รอง ผบก.ปปป. เป็นรอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.สิทธิชัย ลีลาสวัสดิ์ ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. เป็นรอง ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.สุทธิโรจน์ นพโพธิพงศ์ ผกก.3 บก.ปทส. เป็นรอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.สุทินทรัพย์พ่วง รอง ผบก.สปพ. เป็นรอง ผบก.ป.

พ.ต.อ.สุเมธ ปุณศรี รอง ผบก.ภ.สิงห์บุรี เป็น รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.สุรพล เปรมบุตร รอง ผบก.รฟ. เป็นรอง ผบก.รน. พ.ต.อ.สุวัฒน์ อินสิทธิ์ ผกก.ฝอ.บก.รฟ. เป็นรอง ผบก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.อนุชา กิติวิภาต รอง ผบก.อก.ภ.3 เป็นรอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.อรรณณพ รัตนอุบล ผกก.6 บก.ปปป. เป็นรอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบก.สส.ภ.9 เป็นรอง ผบก.ป. พ.ต.อ.เอกราชลิ้มสังกาศ รอง ผบก.อก.บช.ก. เป็นรอง ผบก.ทล. พ.ต.อ.เอนก ส่งประเสริฐ ผกก.3 บก.รน. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือ บก.รน.

พ.ต.อ.กฤษดา ปิ่นสินชัย ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.กิตติศัพท์ ทองศรีวงศ์ ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา เป็น ผกก.2 บก.ปคม. พ.ต.อ.กุณฑล ฉลาดแพทย์ ผกก.สภ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี เป็น ผกก.1 บก.ปคบ. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ กัลยาวัฒนาเจริญ ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สทส. เป็น ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ท.เกื้อกมล ดวงประทีป รอง ผกก.3 บก.ทท. เป็น ผกก.12 บก.รน. พ.ต.ท.คมกฤช สุขไทย รอง ผกก.5 บก.ปอศ. เป็น ผกก.3 บก.รฟ.

พ.ต.อ.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผกก.สน.ลำผักชี เป็น ผกก.1 บก.ทท. พ.ต.ท.จักริน ชุมแจ่ม รอง ผกก.4 บก.ปอศ. เป็น ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช ผกก.5 บก.ทท. เป็น ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ท.จิรัฏฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. เป็น ผกก.6 บก.ปคม. พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. เป็น ผกก.4 บก.ทท.

พ.ต.ท.ชันนนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ รอง ผกก.2 บก.ปคม. เป็น ผกก.3 บก.ปคบ. พ.ต.อ.ชวาล เพ็ญพานิช ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. เป็น ผกก.3 บก.รน. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สมเพาะ ผกก.สส.ภ.จว.อำนาจเจริญ เป็น ผกก.3 บก.ทท. พ.ต.อ.ชาคริต มงคลศรี ผกก.4 บก.รน. เป็น ผกก.8 บก.ทล. พ.ต.อ.ชาญชัย เชาว์เกษม ผกก.สภ.ไชโย จ.อ่างทอง เป็น ผกก.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล.

พ.ต.อ.ชาติชาย ชาติเวช ผู้บังคับการเรือ กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ บก.รน. เป็น ผกก.5 บก.รน. พ.ต.อ.ชินพันธ์ พราหมณพันธ์ ผกก.สภ.นาหวาย จ.เชียงใหม่ เป็น ผบก.5 บก.ทล. พ.ต.อ.ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ ผกก.อารักขา 2 บก.อคฝ. เป็น ผกก.5 บก.ทท. พ.ต.อ.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผกก.4 บก.ทท. เป็น ผกก.5 บก.รฟ. พ.ต.อ.ฐานวัฒน์ ธีรโชติเรืองชัย ผกก.สภ.ระยอง เป็น ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.อ.ณรงค์เดช กมลบุตร ผกก.ฝอ.บก.ปอศ. เป็น ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ บวรวงศ์พิทักษ์ ผกก.กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบิหาร ศทก. เป็น ผกก.ฝอ.บก.ทล.

พ.ต.อ.ณัฐกาญจน์ จีนะวัฒน์ ผกก.5 บก.ปปป. เป็น ผกก.6 บก.ปปป. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สารีรัตน์ ผกก.สภ.นาหมื่น จ.น่าน เป็น ผกก.ฝอ.บก.รฟ. พ.ต.อ.ทรงโปรด สิริสุขะ ผกก.1 บก.ปปป. เป็น ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.ธนรัฐ รุ่งโรจน์ดี รอง ผกก.3 บก.ปอท. เป็น ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.อ.ธนากร เลิศพรเจริญ ผกก.กลุ่มงานอินเตอร์เน็ต บก.สสท. เป็น ผกก.1 บก.ปคม.

พ.ต.ท.ธวัช สิทธิกิจโยธิน รอง ผกก.11 บก.รน. เป็น ผกก.4 บก.รน. พ.ต.อ.ธีระ ทองระยับ ผกก.9 บก.รน. เป็น ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.อ.ธีระพันธุ์ สุคนธ์พันธุ์ ผกก.ฝสต.2 กต.7 เป็น ผกก.ฝอบก.ปอท. พ.ต.อ.นิพนธ์ ทองแสงบุญญา ผกก.4 บก.ปปป. เป็น ผกก.กลุ่มงานสนับสนุน บป.ปอท.

พ.ต.อ.บุญรอด อังกาบ ผกก.6 บก.ทท. เป็น ผกก.1 บก.รฟ. พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ ศรีวิจิตร ผกก.สส.ภ.จว.หนองบัวลำภู เป็น ผกก.4 บก.ปปป. พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. เป็น ผกก.2 บก.ปคบ.

พ.ต.อ.พงศ์สวัสดิ์ คำปาเชื้อ นว.(สบ4) ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น ผกก.ฝอ.บก.ปคบ. พ.ต.อ.พลทิต ไชยรส ผกก.สส.ภ.จว.นครนายก เป็น ผกก.3 บก.ป. พ.ต.อ.พัฒนะ บูรณกลัศ ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. เป็น ผกก.6 บก.ทล. พ.ต.อ.พัลลภสุภิญโญ ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. เป็น ผกก.ฝอ.บก.รน.

พ.ต.ท.พิชัย อมรประสิทธิ์ นายช่างกลเรือ (สบ3) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ บก.รน. เป็นผู้บังคับการเรือ (สบ4) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน. พ.ต.ท.พิบูลย์ เวียงจันทร์ รอง ผกก.5 บก.ปทส. เป็น ผกก.ปทส. พ.ต.อ.พิรัตน์ นาสมวาส ผกก.3 บก.รฟ. เป็น ผกก.1 บก.ปปป. พ.ต.อ.พุฒิเดช บุญกระพือ ผกก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด เป็น ผกก.9 บก.รน. พ.ต.ท.ไพโรจน์ โรจนขจร รอง ผกก.6 บก.ป. เป็น ผกก.2 บก.ป. พ.ต.อ.ภาคิน ณ ระนอง ผกก.สภ.สะท้อน จ.สงขลา เป็น ผกก.7 บก.ทล.

พ.ต.อ.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผกก.8 บก.รน. เป็น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.มงคล พรานสูงเนิน รอง ผกก.1 บก.ปทส. เป็น ผกก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.มารุต กาญจนขันธกุล รอง ผกก.ปพ.บก.ป. เป็น ผกก.ฝอ.บก.ป. พ.ต.อ.ยศวีร์ พรพีรพาน ผกก.1 บก.ปทส. เป็น ผกก.1 บก.ปอท. พ.ต.อ.รุจกรณ์กิตติ์ ขมิ้นเครือ ผกก.5 บก.ทล. เป็น ผกก.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. พ.ต.ท.กฤษ์ชาย ฤกษ์เลิศรบ นายช่างกลเรือ (สบ3) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์บก.รน. เป็นผู้บังคับการเรือ (สบ4) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์บก.รน. พ.ต.อ.ลือชัย นนท์ปฏิมากุล ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส.

พ.ต.อ.วสันต์ เกศะรักษ์ ผกก.ฝอภ.จว.ยโสธร เป็น ผกก.7 บก.รน. พ.ต.ท.วชิระ พยาน้อย รอง ผกก.2 บก.ปปป. เป็น ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.อ.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผกก.6 บก.ปทส. เป็น ผกก.5 บก.ปทส. พ.ต.อ.วิฑูร เหลืองอมรศักดิ์ ผกก.3 บก.ส.3 เป็น ผกก.2 บก.ทท. พ.ต.ท.วิระศักดิ์ แย้มแสง รอง ผกก.4 บก.รน. เป็นผู้บังคับการเรือ (สบ4) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ บก.รน.

พ.ต.ท.วิรัตน์ การดี รอง ผกก.3 บก.ปคม. เป็น ผกก.5 บก.ปปป. พ.ต.ท.วิหาร แสงมุกดา พงส.ผู้ชำนาญการพิเศษ กก.3 บก.ป. เป็น ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผกก.4 บก.ปคม. เป็น ผกก.ฝอ.10 บก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา ผกก.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. เป็น ผกก.6 บก.ทท. พ.ต.อ.ศิริพงษ์ เพ็ชรศิริรักษ์ ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.4 ผกก.8 บก.รน.

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี เป็น ผกก.2 บก.ปอท. พ.ต.ท.ศุภัช เครือเข้า นายช่างกลเรือ บก.รน. เป็นผู้บังคับการเรือ บก.รน. พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์ ผกก.สภ.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ เป็น ผกก.2 บก.ปปป. พ.ต.อ.สมเกียรติ ผกก.ฝสต.2 กต.4 เป็น ผกก.4 บก.รฟ. พ.ต.อ.สมควร พึ่งทรัพย์ ผกก.สน.ประเวศ เป็น ผกก.4 บก.ปคม. พ.ต.อ.สมคิด ทิพยจักรพงศ์ รอง ผกก.ฝอ.บก.รฟ. เป็น ผกก.3 บก.ปทส.

พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง ผกก.2 บก.รฟ. เป็น ผกก.6 บก.รน. พ.ต.อ.สมโชค ตาผล ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.อ.สมพงศ์ สุวรรณวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าว บก.อก.ภ.3 ผกก.6 บก.ป. พ.ต.อ.สมพล อิสสระเสรี ผกก.1 บก.รฟ. ผกก.4 บก.ทล. พ.ต.อ.สันติ ชัยนิรามัย ผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต เป็น ผกก.4 บก.ป. พ.ต.อ.สุเทพ โตอิ้ม ผกก.ฝอ.บก.รน. เป็น ผกก. ฝอ.6 บก.อก.บช.ก.

พ.ต.อ.สุพิชัย วิชยากร รอง ผบก.ฝอ. 7 บก.อก.บช.ก. เป็น ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.สุริยา ปิ่นประดับ ผกก.ฝสส.2 สส. เป็น ผกก.2 บก.รน. พ.ต.อ.โสภณ สารพัฒน์ ผกก.สภ.ทุ่งลุง จ.สงขลา เป็น ผกก.1 บก.ทล. พ.ต.อ.หญิงภนิดา โชติประดิษฐ์ ผกก.ฝอ.กส. เป็น ผกก.ฝอ.บก.ปคม.

พ.ต.อ.อตินันท์ นุชนารถ ผกก.สส.ภ.จว.ตราด เป็น ผกก.11 บก.รน. พ.ต.อ.อภิชาติ โพธิจันทร์ ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.7 เป็น ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.อ.อภิวิชญ์ ภัทรกุล ผกก.สน.บึงกุ่ม เป็น ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.อ.อริยพล สินสอน ผกก.สภ.สามโก้ จ.อ่างทอง เป็น ผกก.5 บก.ปคม. พ.ต.อ.อับดุลกอเดร์ บือแนสะเตง ผกก.ตม.นราธิวาส บก.ตม.6 เป็น ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.อาภากร โกมลสุทธิ รอง ผกก.5 บก.ทท. เป็น ผกก.10 บก.รน. พ.ต.ท.อุดรแก้วสุขศรี รอง ผกก. ฝอ.8 บก.อก.บช.ก. เป็น ผกก.ฝอ.บก.ปอศ. พ.ต.ท.โอฦาร สุขเกษม พงส.ผนพ.กก.1 บก.ปอท. เป็น ผกก.3 บก.ปอท.

MThai News