โพลเผยคน 58.24% หนุนคดีทุจริตไม่กำหนดอายุความ

Home / ข่าวทั่วไป / โพลเผยคน 58.24% หนุนคดีทุจริตไม่กำหนดอายุความ

นิด้าโพล เผยคนส่วนใหญ่หนุนคดีทุจริตไม่กำหนดอายุความ ปปช.ต้องฟ้องผ่านอัยการสูงสุดเท่านั้น ชี้ข้าราชการต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

นิด้าโพล, ข่าวโพล, คดีทุจริต, ข่าววันนี้
นิด้าโพล

วันนี้ (11 ม.ค. 57) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือนิด้าโพล ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 ถึงเรื่อง “ปปช. และคดีทุจริตคอร์รัปชัน”

โดยถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการฟ้องร้องคดีทุจริตคอร์รัปชันของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ผ่านอัยการสูงสุด พบว่า
ร้อยละ 41.60 ระบุว่า ปปช. ต้องฟ้องผ่านอัยการสูงสุดเท่านั้น เพราะ ควรทำตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทำให้คดีมีความหนักแน่น มีความน่าเชื่อถือ และมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 34.72 ระบุว่า ปปช. ควรมีอำนาจฟ้องตรงได้โดยไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุด เพราะ สามารถลดขั้นตอนต่าง ๆ ทำให้ดำเนินการพิจารณาคดีได้รวดเร็วขึ้น ป้องกันการแทรกแซงจากหน่วยงานอื่น
ร้อยละ 13.92 ระบุว่า ปปช. ต้องฟ้องผ่านอัยการสูงสุดเว้นเสียแต่เกินกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็สามารถให้ ปปช.ฟ้องโดยตรงเองได้ เพราะ เป็นการให้เกียรติแก่อัยการสูงสุด เป็นการทำตามขั้นตอนในเบื้องต้น
และร้อยละ 9.76 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่าการกำหนดอายุความคดีทุจริตคอร์รัปชัน
ร้อยละ 58.24 ระบุว่าไม่ควรมีการกำหนดอายุความ เพราะ สามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้ตลอดเวลา
ร้อยละ 25.76 ระบุว่า ควรมีการกำหนดอายุความที่แน่นอน เพราะเป็นการกระตุ้นการทำงานการดำเนินจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย และไม่ทำให้เสียรูปคดี
ร้อยละ 14.08 ระบุว่า ควรมีการกำหนดอายุความ แต่จะยกเว้นการนับอายุคดี ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ทำการหลบหนี เพราะ เป็นการป้องกันผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีคดี
และร้อยละ 1.92 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

พร้อมกันนี้ประชาชน ร้อยละ 55.20 เห็นด้วยต่อการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินของข้าราชการทุกระดับ เพราะเพื่อแสดงความโปร่งใสในการทำงานอย่างเท่าเทียมกันของข้าราชการในทุกระดับชั้น
ร้อยละ 20.16 ระบุว่า ควรยื่นเฉพาะข้าควรยื่นเฉพาะข้าราชการระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพราะ มีโอกาสที่จะกระทำการทุจริตเช่นเดียวกัน
ร้อยละ 17.76 ระบุว่า ควรยื่นเฉพาะข้าราชการเฉพาะระดับตั้งแต่อธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพราะ การทุจริตคอร์รัปชั่นส่วนใหญ่เกิดจากข้าราชการระดับสูงขึ้นไป
ร้อยละ 5.28 ระบุว่า ข้าราชการไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน เพราะ ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล
และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ทั้งนี้เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอให้มีการโอนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ไปเป็นหน่วยงานในสังกัด ปปช. พบว่า

ร้อยละ 55.84 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะเป็นการลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน จะได้ช่วยกันทำงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขิ้น
ร้อยละ 34.00 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการจำกัดขอบเขตของกฎหมายมากเกินไป อาจทำให้การดำเนินการต่อคดีต่าง ๆ เกิดความไม่โปร่งใส การทำงานในแต่ละส่วน เป็นคดีเฉพาะทางและเป็นอิสะต่อกันอยู่แล้ว น่าจะมีความคล่องตัวมากกว่า
และ ร้อยละ 10.16 ไม่ระบุ /ไม่แน่ใจ

ติดตามอ่านข่าวเกี่ยวกับ “โพล ผลโพล” ทั้งหมดได้ที่นี่ >>>>

MThai News