ศธ.กำหนดปี58เด็กไทยต้องปลอดอ่านไม่ออก

Home / ข่าวทั่วไป / ศธ.กำหนดปี58เด็กไทยต้องปลอดอ่านไม่ออก

รมว.ศึกษาธิการ เผย กำหนดปี 2558 เด็กไทยต้องปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ปี 2558 เป็นปีที่จะไม่มีนักเรียนคนใดที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ หลังที่ผ่านมา ยังพบปัญหานักเรียนในช่วงชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาลงไป ในบางพื้นที่ ที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาความรู้

591506-01

โดยปัจจุบัน ประเทศไทย มีนักเรียนกลุ่มนี้อยู่ประมาณ 25,000-26,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชายแดน เป็นเด็กที่อพยพตามพ่อแม่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือใช้ภาษาท้องถิ่นในชุมชนเป็นหลัก จึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริหารของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียน, ครู, ผู้ปกครอง รวมถึงนักเรียนเอง จะต้องช่วยกันเพื่อให้สามารถอ่านออกเขียนได้ และสามารถพัฒนาความรู้ไปสู่การเรียนในวิชาอื่นๆ ต่อไป