กรมควบคุมโรคเผยข้าวมันไก่รับประทานได้แต่ต้องปรุงสุก

Home / ข่าวทั่วไป / กรมควบคุมโรคเผยข้าวมันไก่รับประทานได้แต่ต้องปรุงสุก
อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย เมนูข้าวมันไก่ยังรับประทานได้ตามปกติ เพียงต้องต้องปรุงให้สุกก่อน

น.พ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีที่มีการแชร์ภาพในสังคมออนไลน์ให้งดรับประทานข้าวมันไก่ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาต์เทียม ว่า เรื่องนี้เกิดจากการลงพื้นที่ตรวจหาอันตรายจากโรคติดเชื้อต่างๆ ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ทั้งโรคอาหารเป็นพิษจนถึงโรคติดเชื้อรุนแรง

0011

จากข้อมูลใน จ.เชียงใหม่ พบการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2557 พบว่าเกิดจากการรับประทานข้าวมันไก่หลายเหตุการณ์และเมื่อทบทวนรายงานการสอบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงใหม่ พบเชื้ออหิวาต์เทียม หรือ เชื้อ Vibrio parahaemolyticus ซึ่งปนเปื้อนเลือดไก่ในข้าวมันไก่

ด้าน น.พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมว่า จากผลการสอบสวนโรคดังกล่าวพบว่ามีการพบเชื้ออหิวาต์เทียมในเลือดไก่เท่านั้น ส่วนเนื้อไก่และข้าวมันไก่สามารถรับประทานได้ตามปกติ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานเลือดไก่ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคที่ถูกวิธี เพราะประชาชนส่วนใหญ่มักคิดว่าเลือดไก่ที่ขายตามท้องตลาดนั้นทำสุกมาแล้ว เลยไม่นิยมต้มซ้ำทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาต์เทียมได้

นอกจากนี้ พ่อค้าแม่ค้า มักใช้มีดหรือเขียงที่หั่นเลือดไก่ที่ปนเปื้อนเชื้อชนิดนี้ร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ จึงทำให้เกิดการกระจายของเชื้อ จึงขอแนะนำให้พ่อค้าแม่ค้าควรต้มเลือดไก่ให้สุกก่อนจำหน่าย โดยต้มด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 75 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ควรแยกเขียงและมีดสำหรับหั่นเลือดไก่ต่างหาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคอาหารเป็นพิษ