“คงต้องซักว่าคุณมีอำนาจจริงหรือไม่”

Home / ข่าวทั่วไป, ภาพข่าว / “คงต้องซักว่าคุณมีอำนาจจริงหรือไม่”

 

14-3

“ไม่อยากชี้นำ แต่วันนี้ ป.ป.ช.เขาถือว่าเขาใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. และอ้างตามมาตรา ก็คงต้องซักว่าคุณมีอำนาจจริงหรือไม่”

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย กล่าวแสดงความคิดเห็นกรณีการพิจารณาถอดถอนเอาผิด นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุมิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 ในประเด็นที่มาส.ว. แต่รัฐธรรมนูญปี 2550 ถูกยกเลิกไปแล้ว

MThai News