สนช. เริ่มซักถามตัวแทนยิ่งลักษณ์ปมถอดถอนแล้ว

Home / ข่าวทั่วไป / สนช. เริ่มซักถามตัวแทนยิ่งลักษณ์ปมถอดถอนแล้ว

สนช. เริ่มซักถามตัวแทนยิ่งลักษณ์ปมถอดถอนแล้ว ด้านวิชายันนโยบายจำนำข้าวมีช่องโหว่ทุจริต

ความเคลื่อนไหวการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาในขั้นตอนการซักถามประเด็นถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีไม่ระงับยับยั้งการทุจริตและความเสียหายที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าว ล่าสุด ภายหลังจากที่สมาชิก สนช. ร่วมประชุมลับ เพื่อพิจารณากรณีที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ไม่เดินทางมาด้วยตัวเอง โดยที่ประชุมมีมติให้เริ่มดำเนินการตามกระการซักถาม

ถอดถอนยิ่งลักษณ์, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, สนช, จำนำข้าว, ข่าววันนี้
ถอดถอนยิ่งลักษณ์

โดย นายวิชา มหาคุณ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการซักถามว่า ป.ป.ช. เห็นว่านโยบายดังกล่าวมีช่องโหว่และอาจก่อให้เกิดการทุจริต จึงได้แจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีได้รับทราบและเสนอให้ยกเลิกโครงการแต่ รัฐบาลทำหนังสือยืนยันดำเนินการต่อไป เพราะโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชน และมีวิธีการป้องกันการทุจริตได้

อย่างไรก็ตาม ยืนยัน ว่า ป.ป.ช. ไม่ได้ดำเดินงานสองมาตรฐาน เพราะขณะนี้กำลังดำเนินการไต่สวนคดีรับประกันราคาข้าวเปลือกสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด้วยเช่นกัน