อย.เผยแอปเปิ้ลปนเปื้อนลิสเทอเรียไม่มีนำเข้าไทย

Home / ข่าวทั่วไป / อย.เผยแอปเปิ้ลปนเปื้อนลิสเทอเรียไม่มีนำเข้าไทย
คณะกรรมการอาหารและยา เผย แอปเปิ้ลปนเปื้อน “ลิสเทอเรีย” จากสหรัฐฯ ไม่มีนำเข้าในไทย 
ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และในฐานะโฆษกสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S Food and Drug Administration, USFDA) ได้มีหนังสือแจ้งมายังไทย เพื่อเรียกเก็บสินค้าแอปเปิ้ล พันธุ์กาล่า และแกรนนี่สมิธ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Granny’s Best” หรือ “Big B” จากบริษัท Bidart Bros
apple
เนื่องจากพบว่าผู้ที่ รับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่สหรัฐอเมริกาได้รับอันตรายและอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงขั้นเสียชีวิต ได้ โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิด หญิงมีครรภ์ คนชรา หรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งเกี่ยวพันกับโรค Listeriosis นั้น จากการตรวจสอบของด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และด่านอาหาร และยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าแอปเปิ้ลทั้ง 2 สายพันธุ์นี้ ภายใต้เครื่องหมาย การค้า “Granny’s Best” หรือ “Big B” รุ่นที่ถูกเรียกคืนดังกล่าว ไม่มีการนำเข้ามาในประเทศไทย
ในวันนี้มีการนำเข้าแอปเปิ้ ลที่ด่านแหลมฉบัง 2 ตู้คอนเทนเนอร์ ทราบแต่เพียงว่าเป็ นสายพันธุ์ Granny Smith แต่ยังไม่ทราบว่าเป็น ตรา “Granny’s Best” หรือ “Big B” ดังนั้น ในเบื้องต้นทาง อย.จะอายัด สินค้าดังกล่าวไว้ก่อน และจะเก็บตัวอย่างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบ ซึ่งถ้าไม่พบเชื้อ ดังกล่าวจะให้จำหน่ายได้ต่อไป