วธ. ประกาศแล้ว ศิลปินแห่งชาติ 2557

Home / ข่าวทั่วไป / วธ. ประกาศแล้ว ศิลปินแห่งชาติ 2557

วธ. ประกาศแล้ว ศิลปินแห่งชาติ 2557 มี สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, ภัทราวดี มีชูธน ร่วมด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (19 ม.ค. 58) กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเปิดเผยรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติเห็นชอบ โดยศิลปินแห่งชาติ 2557 มีจำนวน 12 คน ใน 3 สาขา จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันศิลปินแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

ศิลปินแห่งชาติ, ศิลปินแห่งชาติ2557,   ข่าววันนี้
ศิลปินแห่งชาติ2557

สำหรับศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 12 คน ประกอบด้วย

1.นายจรูญ อังศวานนท์ (สถาปัตยกรรมภายในมัณฑนศิลป์)
2.นายชวลิต เสริมปรุงสุข (จิตรกรรม)
3.นายนิจ หิญชีระนันท์ (การออกแบบผังเมือง)
4.นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ (ประณีตศิลป์)
5.นายปัญญา วิจินธนสาร (จิตรกรรม)
6.นางชมัยภร บางคมบาง
7.นายณรงค์ จันทร์พุ่ม (หนังตะลุง)
8.นางดุษฎี บุญทัศนกุล (ดนตรีสากล)
9.นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา (ดนตรีไทยลูกทุ่ง)
10.นางภัทราวดี มีชูธน (ละครเวทีและภาพยนตร์)
11.นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ (โทรทัศน์และภาพยนตร์)
12.นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ดนตรีไทย)

MThai news