เตรียมรับมือไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ


Home / ข่าวทั่วไป, คลิป / เตรียมรับมือไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ


เตือน!! เตรียมรับมือไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ อันตรายหากเกษตรกรยังเผาอยู่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ ขณะที่เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ยังคงใช้วิธีเผาเตรียมดินทำเกษตร ทำให้ไฟลุกลามไปยังเขตป่าสงวน

 

989

 

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ 10 จังหวัด พร้อมกับเปิดตัวโครงการรณรงค์ไม่เผาป่า และลดหมอกควันประจำปี 2558 รวมถึงส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่ผู้แทนหมู่บ้านในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

 

 

ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชาวนาในอำเภอวังทอง ยังคงใช้วิธีเผาตอซังข้าว เพื่อเตรียมดินทำนา ทำให้เกิดควันไฟสูงกว่า 10 เมตร กระจายไปทั่วบริเวณ บางจุดมีรายงานว่าไฟได้ลุกลามไปถึงเขตที่เป็นป่าสงวน

ทำให้สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ต้องออกประกาศขอความร่วมมือให้งดเว้นการจุดไฟเผาตอซังข้าวอย่างเด็ดขาด โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 21 มกราคม เฉพาะเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในจังหวัดพิษณุโลก พบจุดพิกัดความร้อนจากดาวเทียมแล้ว 11 จุดใน 6 อำเภอ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น