ขนส่งยัน แท็กซี่สุวรรณภูมิ ต้องเก็บเงินตามมิเตอร์ ไม่ทำตามกฎ-ถอนใบอนุญาต

Home / ข่าวทั่วไป, คลิป / ขนส่งยัน แท็กซี่สุวรรณภูมิ ต้องเก็บเงินตามมิเตอร์ ไม่ทำตามกฎ-ถอนใบอนุญาต

 ขนส่งยัน แท็กซี่ สุวรรณภูมิ ต้องเก็บเงินตามมิเตอร์ เผยที่เป็นอยู่คุ้มทุนแล้ว ย้ำไม่กดมิเตอร์-เก็บค่าสัมภาระเพิ่ม ตรวจเจอจับปรับแน่ ชี้มีโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต

วันนี้ 22 มกราคม 2558  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่สุวรรณภูมิ เรียกร้องให้กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงคมนาคม พิจารณาปรับเพิ่มค่าโดยสารแท็กซี่ที่ให้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพราะเห็นว่าอัตราค่าโดยสารที่กำหนดไม่เป็นธรรมว่า การคิดคำนวณค่าโดยสารของแท็กซี่ต้องใช้มิเตอร์เท่านั้น ห้ามมีการจ้างเหมาในกรณีที่วิ่งระยะไกล

614b

นายจิรุตม์ เผยว่า ได้พิจารณาอย่างเป็นธรรมแล้วถึงต้นทุนที่แท้จริง และอัตราดังกล่าวเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ดังนั้นแท็กซี่ที่ให้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะต้องเปิดมิเตอร์ทุกคัน หากยังพบว่ามีการร้องเรียนจากผู้โดยสารในการเก็บค่าโดยสารแบบเหมาอีก จะมีความผิด ถูกโทษปรับ และหากทำผิดซ้ำจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ แท็กซี่สุวรรณภูมิ ยังมีรายได้จากค่าธรรมเนียมอีกเที่ยวละ 50 บาท นอกเหนือจากการเก็บรายได้ตามมิเตอร์อีกด้วย ซึ่งถือว่าคุ้มต้นทุนการให้บริการอยู่แล้ว ดังนั้นจึงยืนยันว่าการให้บริการแท็กซี่สุวรรณภูมิจะต้องกดมิเตอร์ทุกครั้ง ตามประกาศของกระทรวงของคมนาคม มิฉะนั้นจะมีความผิดทั้งถูกปรับ และหากทำผิดซ้ำจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด

ในส่วนของประกาศห้ามไม่ให้มีการจ้างเหมาใน­ระยะทางไกล เนื่องจากอัตราค่าโดยสารดังกล่าว ได้มีการคำนวณปรับค่าโดยสารตามระยะทางให้อ­ยู่แล้ว โดยคำนวณระยะทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิม­ายังบริเวณพื้นที่ชั้นใน ซึ่งจะอยู่ในระยะทางเฉลี่ยประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งในระยะทางดังกล่าวก็ได้มีการปรับอัตรา­ค่าโดยสารใหม่ให้สูงขึ้นจากเดิมเฉลี่ยประม­าณกิโลเมตรละ 1 บาท และในระยะทางที่ไกลขึ้นก็มีการปรับสูงขึ้น­ด้วย

ส่วนการเรียกร้องขอเก็บค่าสัมภาระของผู้โดยสารเพิ่มนั้น เรื่องนี้กรมการขนส่งทางบก ขอเวลาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อน เนื่องจากต้องพิจารณาวางระบบใหม่ เพราะหากจะเก็บจริงแท็กซี่ทุกคันจะต้องได้ค่าสัมภาระเท่าเทียบกันทั้งหมดในทุกท่าอากาศยาน รวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารต่าง ๆ ด้วย

ไม่ใช่เฉพาะแท็กซี่สุวรรณภูมิเท่านั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งต้องแก้ไขกฎหมาย และต้องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งใช้เวลาอีกนาน ดังนั้นระหว่างที่ผลการศึกษายังไม่ออกมารถแท็กซี่คันไหนที่เรียกเก็บค่าสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับรถแท็กซี่ขนาดใหญ่จากค่าโดยสารจะมีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้ และ เดลินิวส์