กรมการบินพลเรือน เตรียมพิจารณาควบคุมการใช้โดรน

Home / ข่าวทั่วไป, คลิป / กรมการบินพลเรือน เตรียมพิจารณาควบคุมการใช้โดรน

 กรมการบินพลเรือน อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดมาตรฐานการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน โดยเบื้องต้นห้ามติดกล้องบันทึกภาพ และห้ามบินสูงกว่า 500 ฟุต

นายสมชาย พิพุธวัฒน์ (พิ-พุด-วัด) อธิบดีกรมการบินพลเรือน เปิดเผยว่า ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เบื้องต้นจะออกมาตรการกำหนดปริมาณความจุเชื้อเพลิงให้บินได้ไม่เกิน1ชั่วโมง

522

 

ไม่อนุญาตให้ติดกล้องบันทึกภาพ และกำหนดพื้นที่  ช่วงเวลาบิน รวมถึงกำหนดความสูงในการบิน ไม่เกิน 500 ฟุต และไม่ต่ำกว่า 50 ฟุต เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการบินรวมถึงกำหนดให้โดรนที่บินจะต้องยื่นขออนุญาตกระทรวงคมนาคม ก่อนขึ้นบินทุกครั้ง หากพบว่าไม่ขออนุญาตจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย โทษจำคุก 1 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

อย่างไรก็ตาม กรมการบินพลเรือนจะยังไม่กำกับดูแลเกี่ยวกับการนำเข้า การจัดจำหน่ายและการครอบครอง เนื่องจาก กฎหมายยังครอบคลุมไม่ถึง

MThai news