“แพลน บี มีเดีย” แต่งตัว เข้า SET ก.พ.นี้

Home / ข่าวทั่วไป, ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / “แพลน บี มีเดีย” แต่งตัว เข้า SET ก.พ.นี้

“แพลน บี มีเดีย” แต่งตัวเข้า SET  ขณะนี้อยูระหว่าโรดโชว์ ระบุพร้อมขายเเละเทรด ภายใน ก.พ.นี้ 

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติให้บริษัทฯเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO

คาดว่าจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นได้ประมาณเดือน ก.พ.นี้ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกภายในเดือน ก.พ.นี้เช่นกัน

โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 897.60 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันสัดส่วนประมาณ 25% เสนอขายแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 23.4 ล้านหุ้น ส่วนที่เหลือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) วันที่ 26-28 ม.ค.58 แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศ ซึ่งจะพบนักลงทุนสถาบันจำนวน 5-6 แห่ง ที่ผ่านมานักลงทุนสถาบันให้ความสนใจหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร มาเป็นเวลา 10 ปี
สำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯจะนำไปชำระคืนหนี้ที่ปัจจุบันมีจำนวน 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะชำระได้ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้บริษัทฯลดการจ่ายดอกเบี้ยประมาณ 50 ล้านบาทต่อปี ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทฯทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

MThai News