น่าสะสม! แสตมป์ 72 ปี เกษตรศาสตร์

Home / ข่าวทั่วไป / น่าสะสม! แสตมป์ 72 ปี เกษตรศาสตร์

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ 72 ปี เกษตรศาสตร์ ภาพหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งก่อเกิดมาจากรากฐานทางด้านการเกษตรของประเทศ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย

โดยแสตมป์เป็นภาพหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมตราสัญลักษณ์ 72 ปี สำหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือทางเว็บไซต์ www.postemart.com ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ในราคาดวงละ 3 บาท เต็มแผ่น 30 บาท (10 ดวง) และซองวันแรกจำหน่ายภาพต้นนนทรีต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย 10 บาท

MThai News