ระวัง!!ไข้หวัดใหญ่ AH1N1 ระบาดในเชียงใหม่ ปิดโรงเรียนหลายแห่ง

Home / ข่าวทั่วไป, คลิป / ระวัง!!ไข้หวัดใหญ่ AH1N1 ระบาดในเชียงใหม่ ปิดโรงเรียนหลายแห่ง

สถานศึกษาหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปิดการเรียนการสอน หลังพบเด็กนักเรียนติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ AH1N1 (เอเอช1เอ็น1) และมีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น หากไม่มีการควบคุมดูแล

โรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครอง เพื่อขออนุญาตปิดการเรียนการสอนชั่วคราว โดยเฉพาะในระดับชั้นอนุบาล และ ประถมศึกษา หลังพบนักเรียนติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ AH1N1 (เอเอช1เอ็น1)

 

196a

ทางทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า เป็นหน้าที่ของสถานศึกษา ที่จะต้องควบคุมดูแล และให้ปิดการเรียนการสอน หากพบนักเรียนที่ได้รับเชื้อเพิ่มขึ้น

 

 

สำหรับเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ AH1N1(เอเอช1เอ็น1)  สามารถติดต่อได้จากการไอ หรือจาม  โดยหากใครมีไข้สูงเกิน 2 วัน  เจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย และอาเจียน ให้ควรรีบไปพบแพทย์โดยทันที

MThai news