ป๋าเปรมขอทุกคนตอบแทนแผ่นดิน ทำปท.สงบไม่แตกแยก

Home / ข่าวทั่วไป / ป๋าเปรมขอทุกคนตอบแทนแผ่นดิน ทำปท.สงบไม่แตกแยก

ประธานองค์มนตรี “พล.อ.เปรม” ให้โอวาทงาน “สานใจไทย สู่ใจใต้” ขอทุกคนตอบแทนแผ่นดิน ทำประเทศสงบสุข ไม่บาดหมางแตกแยก ยึดเป็นธรรม

ป๋าเปรม, พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ป๋าเปรม

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวให้โอวาทในงาน “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในวันนี้ โดยมีเนื้อหาว่า ตนอยากให้เยาวชนร่วมกันปรึกษาหารือ หาแนวทางให้ประเทศสงบสุข มีความรักความสามัคคีในระหว่างคนไทยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหน หรือศาสนาอะไร ในความเห็นต่างนั้น สามารถเห็นต่างกันได้ อย่าถือเป็นการแบ่งฝักฝ่ายหรือแตกแยก แต่เป็นการเห็นต่างกัน เพื่อหาข้อสรุปและยุติร่วมกันเพื่อให้ร่วมมือกันดูแลชาติของเรา

นอกจากนั้น พล.อ.เปรม ยังให้โอวาทเพิ่มเติมด้วยอีกว่า อยากให้ทุกฝ่ายทุกคนรักกันเหมือนพี่น้อง เห็นคุณค่าของแผ่นดิน เพราะทุกคนต้องตอบแทนแผ่นดิน ด้วยการทำความดีให้เกิดขึ้นในตัวเอง สังคม และประเทศของเรา และหวังว่า โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” นี้ จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและเยาวชนต่อไปเช่นที่เป็นมาทุกๆ ปี