ประกาศเตรียมนำออกใช้ ธนบัตร100บาท ที่ระลึก สมเด็จพระเทพฯ

Home / ข่าวทั่วไป / ประกาศเตรียมนำออกใช้ ธนบัตร100บาท ที่ระลึก สมเด็จพระเทพฯ

ประกาศเตรียมนำออกใช้ ธนบัตร100บาท รูป สมเด็จพระเทพฯ

วันนี้(30 ม.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลักษณะ สี และขนาด ธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา ๑๐๐ บาท ที่จะนําออกใช้ ซึ่งเป็นธนบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็นการสมควรนําธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา ๑๐๐ บาท ออกใช้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สมัยอันเป็นมหามงคลนี้

13-12-2557-13-25-44

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๑๔ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ จึงประกาศลักษณะ สี และขนาด ของธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา ๑๐๐ บาท โดยด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ พิมพ์ด้วยสีแดงเข้ม

ด้านหลังตอนกลาง มีพระฉายาสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ทรงผ้าทรงสะพัก ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ พิมพ์ด้วยสีแดงเข้มและสีเหลือง เบื้องหลังเป็นลายประดิษฐ์และลายพื้นสีเหลือง สีส้ม และสีม่วง

ด้านล่างของพระฉายาสาทิสลักษณ์เป็นลายกนกใบเทศสีแดงเข้มและสีเหลือง ด้านซ้ายของพระฉายาสาทิสลักษณ์มีภาพดอกจําปีสิรินธร พิมพ์ด้วยสีแดงเข้ม สีแดง สีเหลือง และสีส้ม ส่วนด้านขวามีภาพตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พิมพ์ด้วยสีม่วง ใต้ภาพตราสัญลักษณ์ ฯ มีภาพดอกม่วงเทพรัตน์พิมพ์ด้วยสีม่วงและสีแดงอมชมพู บริเวณขอบธนบัตรด้านบนและด้านล่างมีลายพื้น ลายประดิษฐ์ และแถวตัวเลขอารบิก“100” ขนาดจิ๋วเรียงติดต่อกัน อ่านได้ชัดเจนโดยใช้แว่นขยาย พิมพ์ด้วยสีแดงอมชมพู สีม่วง สีส้ม และสีเหลือง

MThai News